Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Počítačové kurzy - ceník

Informace o slevách zde
Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.


 Přípravné videokurzy (offline)  cena  cena pro nezam. evid. na ÚP
 Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru 3 800   1 900
 Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru 1 200   600
 Přípravný kurz k RK Programování - základy VB, C#, Java 6 000   3 000


Cena je stejná pro výuku prezenční i pro živý přenos i pro video záznamu výuky termín prezenčního kurzu či živého přenosu (ze záznamu kdykoliv) výuko vých dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH)
 Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30 (7 vyuč. hod.) pondělky, středy a pátky           trvání ve formě prezenčně či živého vysílání
 RK Správa sítí (Wind.Server+Linux+Cisco+VMware=součet dvou RK níže) od ledna 2025   443 103 82350 6 a půl měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP     443 103 49990
 RK Správa sítě MS Windows Server od 28.6. 2024   241 75 47270 3 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP     241 75 30 940
 RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco+VMware) od 30.10. 2024 31 202 28 39 990 2 a půl měsíce (termíny bloku Cisco 
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   31 202 28 26 550 podle obsazenosti Cisco labu)
 Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od 30.10. 2024 19 106 28 19 980 7 týdnů 
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   19 106 28 13 360
 Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování (komplet) od 22.7. 2024 65 432 65 82 680 5 a půl měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   65 432 65 49 990
 RK Obj. orientované programování backend (bez www.) od 10.9. 2024 44 310 31 64 490 3 a půl měsíce 
         RK OOP bez www: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   44 310 31 41 990
 RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL) od 22.7. 2024 20 188 57  
         RK Programátor www apl.: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   20 137 57 19 370 7 týdnů
 RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL,databáze) od 22.7. 2024 28 188 57 40 950 10 týdnů
         RK Programátor www apl.: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   28 188 57 26 580
 RK Obj. orientované programování v C#.Net od listopadu 20 136 24 30 730 2 měsíce

Cena je stejná pro výuku prezenční i pro živý přenos i pro video záznamu výuky termín prezenčního/ online kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena
 Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)          
 Wind. Srv.- Správa kont, lokálních politik a souborů od 28.6. 2 15 19 4 500
 Windows Server - Správa prostředí  od 3.7. 2 15 6 3 500
 Windows Server - Síťové služby od 2.8. 8 56 15 14 000
 Windows Server - Active Directory+politika skupin od 21.8. 4 28 4,5 7 000
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat od 4.9. 4 28 8 7 000
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell od 18.9. 2 16 9 4 500
 Windows Server - virtualizace Hyper-V od 10.10. 2 16 12 5 500
 Windows Server - správa MS SQL Serveru od 14.10. 1 7   1 750
 Cloudová platforma MS Azure od 23.9. 4 28   8 000
 Cloudové služby MS365 od 2.10. 3 21   5 250
 Linux: správa kont,balení souborů, disky,konfig.soubory od 30.10. 4 28 16 8 200
 Linux. Síťové služby (DHCP, DNS, Samba...) od 8.11. 5 35 5 8 750
 Linux: www, SMTP, POP3/IMAP servery, firewall (Apache, Postfix...) od 20.11. 3 21 4 5 250
 Virtualizace VMware (jen prezenční, není ve formě online) od 11.12. 3 16   8 000
 Docker+Kubernetes od 27.11. 1 7   1 750
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) - jen prezenční  od 16.12. 9 63   17 500 Minim. 5 dní prez., zbytek může být online
 Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)      
 Visual Basic pro začátečníky (Visual Studio .Net) (videokurz) průběžně     12  
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) listopad 5 28 24 7 000 4 dny výuka, 1 den cvičení
 Jazyk C# pro začátečníky (videokurz) průběžně     5   nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# listopad 7 49 19 12 250 6 dnů výuka, 1 den cvičení a množství DÚ
 Jazyk C# pro pokročilé od 15.5. 7 49   12 250
 ASP .Net Core (Web API+Entity frmwrk + MVC) listopad 6 42   10 500 5 dní výuka, 1 den cvičení
 Xamarin - C# framework pro programování mobilních aplikací prosinec 2 14   3 500
 Jazyk Java pro pokročilé (Junit testy, Spring, Git, EE) prosinec 5 35   8 750
 Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů) od 10.9. 3 21 16 6 250 3 dny výuka, množství DÚ
 Tvorba SQL dotazů v Oracle od 16.9. 4 28   6 125 3 dny výuka, 1 den cvičení
 PL/SQL (programování databází pod Oracle) (jen online) od 27.9. 1 7   1 750
 Tvorba www stránek (HTML5+CSS3) od 22.7. 4 28 4 6 125
 Bootstrap (responzivní design) od 26.7. 3 21   4 375 2 dny výuka, 1 den cvičení
 JavaScript od 31.7. 3 21 7 4 375 2 dny výuka, 1 den cvičení
 React (framework pod JavaScriptem) od 5.8. 4 28   6 125 3 dny výuka, 1 den cvičení
 Programovací jazyk PHP+MySQL+Nette framework od 29.8. 4 24 12 5 125 2,5 dne výuka, 1 den cvičení
 Kancelářské aplikace          
 Textový editor MS Word pro začátečníky   2 16 290min 3 900
 Text. ed. MS Word pro zač. odpolední (16:30-19:45)   5 16 290min 3 900
 Tabulkový procesor MS Excel pro začátečníky   2 16 280min 3 900
 Tab. proc. MS Excel pro zač. odpolední (16:30-19:45)   5 16 280min 3 900
 Word pro pokročilé   2 16 185min 4 100
 Excel pro pokročilé   2 16 200min 4 400
 Excel pro pokročilé odpolední (16:30-19:45) 5 16 200min 4 400
 MS PowerPoint: tvorba prezentací   2 13 5 hod 1 500
  termín prezenčního/online kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena
 Grafika, digitální fotografie          
 CorelDraw 2019 (vektorová grafika)    3 13 8 1 500
 Nájem učebny (klimatizované), při vídedenním nájmu sleva   bez DPH vč.DPH
 celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     3 000   3 630

Počítačové kurzy VŠB Technické Univerzity Ostrava

©HD Tech