Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

PL/SQL - Programování pod Oracle

Kurz seznámí účastníky se základy programování v procedurálním jazyce PL/SQL.

Výchozí znalosti
Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti týkající se databází a jazyka SQL. Proto před tímto kurzem doporučujeme začátečníkům absolvovat minimálně následující kurz z naší nabídky: Tvorba SQL dotazů v Oracle Database.

Obsah kurzu
 Proměnné a datové typy
 Struktura programu v PL/SQL
 SQL příkazy v PL/SQL
 Řídicí struktury
 Složené datové typy (Record)
 Kurzory
 Výjimky