Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Technologie PHP a MySQL

Celý kurz lze absolvovat třemi způsoby: videokurz, prezenční kurz a webinář (telekonference). Podrobné informace k jednotlivým variantám najdete zde.

Účastník se seznámí se základy tvorby skriptů v jazyce PHP na straně serveru Apache.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránek. A také aspoň základy nějakého programovacího jazyka, nejlépe nějakého z rodiny jazyků C (tedy C, C#, Java atd.). Tyto základy se již v kurzu neučí, aby se i v omezeném čase stihla látka probrat do dostatečné hloubky..

Obsah kurzu
 Úvod do skriptování PHP, výběr vhodného SW.
 Vysvětlení rozdílů mezi PHP, JavaScriptem a ASP
 Syntaxe základních příkazů PHP, srovnání s jazykem C
 Implementace příkazů PHP do htm kódu
 Funkce, metody GET, POST
 Zpracování dat z formulářů
 Přidělení a výpis přístupových práv
 Tvorba jednoduchých skriptů
 Úvod do MySQL, spolupráce PHP
 Plnění databáze
 Čtení vybraných dat z databáze
 Vytvoření a zrušení uživatele v MySQL
 Změna hesla uživatele

Ukázka skript