Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Tvorba SQL dotazů v Oracle Database

V kurzu se hlavně procvičuje tvorba SQL dotazů v prostředí Oracle Database. Teorie se neprobírá, protože se jedná o praktické rozšíření základního kurzu Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů)

Výchozí znalosti
Účastníci kurzu musí mít zákadní znalosti o databátźových systémech a dotazovacím jazyku SQL. Proto před tímto kurzem doporučujeme začátečníkům absolvovat následující kurz z naší nabídky: Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů).

Obsah kurzu
 Stažení, instalace a seznámení s prostředím Oracle Database
 Další obsah je víceméně totožný s kurzem Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů), viz výše

Ukázka skript