Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Počítačový kurz Access (pro uživatele), příprava na test ECDL

Kurs seznámí účastníky se základy zpracování dat uložených ve tvaru relačních databází. Podstatnou součástí je seznámení se základy dotazovacího jazyka SQL. V ceně kurzu je příručka.

Výchozí znalosti
Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory.

Obsah kurzu
 Podstata relační databáze, typy dat, jejich rozsahy a způsoby uložení. Zápisy konstant, základní operace nad jednotlivými typy dat, základní funkce.
 Popis prostředí systému Access.
 Definice struktury nově zakládané databázové tabulky, vlastnosti jednotlivých sloupců (formát, validace, konzistentnost). Změna struktury existující databázové tabulky.
 Vkládání a oprava dat. Základy prohlížení databázové tabulky, filtrování a řazení.
 Použití indexů. Relace. Daląí typy objektů (kromě textového pole) pro vstup dat.
 Nastavení globálních parametrů systému. Principy sdíleného zpracování databází. Zamykání a replikace.
 Podstata dotazovacího jazyka SQL, příkaz SELECT v základním tvaru.
 Dotaz jako reprezentant příkazů SQL, zvláště SELECT. Tvorba dotazu -příkazu SELECT - přímým zápisem a konstrukcí v grafickém návrhovém prostředí.
 Princip a tvorba formulářů, jejich základní prvky, grafické návrhové prostředí, základní informace o vlastnostech objektů vložených do formuláře. Užití formulářů.
 Princip a tvorba sestav, jejich základní prvky, grafické návrhové prostředí, základní informace o vlastnostech objektů vložených do sestav. Generování sestav.
 Další příkazy SQL: CREATE, UPDATE, ALTER, komplexní informace o příkazu SELECT, a na to navazující další typy "dotazů": vytvářecí, aktualizační atd.
 Detailní obsah kurzu ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..
Ukázka skript