Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Kurz MS Word pro pokročilé

Účastník se seznámí s tvorbou hromadné korespondence, maker, grafů, psaním vzorců, kreslením. Zároveň se naučí pracovat s dlouhým dokumentem, vytvářet obsah. Probírá se také přizpůsobení prostředí Wordu potřebám uľivatele. V ceně kurzu je příručka a videokurz v délce 6 vyučovacích hodin.

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni základního kurzu MS Wordu.

Obsah kurzu
 Práce s tabulkou podrobně, grafy.
 Práce s dlouhým dokumentem: osnova, obsah, číslování nadpisů, hlavní a vnořené dokumenty, rejstřík, titulkování (např. obrázků) a křížové odkazy (např. na obrázky).
 Vytváření nových šablon dokumentu.
 Automatické opravy a automatický text.
 Formuláře, Kreslení, WordArt.
 Psaní vzorců (MS Equation).
 Týmová práce: verze, revize, poznámky.
 Statistika dokumentu.
 Hromadná korespondence: formulářové dopisy, adresní štítky, vkládání polí.
 Úprava nástrojových liąt, změna konfigurace Wordu.
 Spolupráce s MS Excel a jinými aplikacemi.
 Makra.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..
Ukázka skript