Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

React - JavaScriptová knihovna pro tvorbu UI

Kurz seznámí účastníky se základy javascriptového frameworku React pro tvorbu uživatelských rozhraní. Je vyvíjený Facebookem a komunitou samostatných vývojářů a společností. React může být využit i jako základ pro tvorbu single-page nebo mobilních aplikací, protože je optimální pro práci s rychle se měnícími daty.

Výchozí znalosti
Zájemce o kurz by měl mít povědomí o tvorbě webových stránek, základy objektově orientovaného programování i JavaScriptu.

Obsah kurzu
 single page aplikace, instalace Node.js, JSX, vytvoření React aplikace
 state, props
 class components, functional components
 příklady obsluhy událostí