Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Kurz Správa sítě Windows - Bezpečnost a ochrana dat

Kurz lze absolvovat třemi způsoby: videokurz, prezenční kurz a webinář (telekonference). Podrobné informace k jednotlivým variantám najdete zde.

Kurz je určen pro správce výpočetní techniky. Kurz slouží jako příprava na zkoušku pro získání prestižního mezinárodního certifikátu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). V ceně kurzu je příručka.

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu Správa sítě Windows - Správa kont, lokálních politik a souborů + Správa sítě Windows - Správa prostředí + Správa sítě Windows - Síťové služby. Doporučuje se znalost Active Directory.

Obsah kurzu
 Zálohování a obnova - Windows Server Backup
 Zabezpečení - technologie veřejných a privátních klíčů
 Uživatelské certifikáty, digitální podpis a šifrování mailů.
 Zabezpečení na disku - šifrování EFS: agent obnovení, vytvoření agenta obnovení na počítači v pracovní skupině, různé výpisy certifikátů, práce s Default DRA v doméně, změna agenta obnovení, export agenta obnovení na disketu, zákaz šifrování souborů, kopírování šifrovaného souboru
 Zabezpečení na síti - IPsec
 Dynamic Access Control, Failover Cluster
 Autentikační protokoly PPP, autentikační protokoly pro připojení do domény (Kerberos, RADIUS)
 Zabezpečení www serveru (https)
 Vytvoření CA, vytvoření souboru pro žádost o certifikát, zaslání žádosti certifikační autoritě, vystavení certifikátu Certifikační autoritou, download certifikátu od Certifikační autority, import certifikátu na server, používání certifikátu,
 BitLocker, DFS
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript