Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Bootstrap - responzivní design

Kurz seznámí účastníky s nejrozšířeněnšjím HTML frameworkem pro tvorbu responzivních webů - Bootstrapem. Probereme implementaci Bootstrapu do projektu, jeho základní možnosti a součásti. Dále se seznámíme se základními principy tvorby responzivních webů a jeden si od základu vytvoříme.

Výchozí znalosti
Kurz navazuje na předchozí dva kurzy tvorby WWW stránek a proto se předpokládají znalosti na jejich úrovni: Tvorba WWW stránek a Tvorba WWW stránek - HTML5+CSS3.

Obsah kurzu
 Bootstrap úvod - homepage a dokumentace
 možnosti implementace (CDN, download)
 struktura Bootstrapových zdrojových souborů
 SASS preprocesor a kompilace do CSS
 Bootstrap součásti - breakpointy, display classes
 grid, responzivita
 komponenty - navbar, card, carousel, popover, jumbotron, modal, ...
 typografie - barvy, texty, tlačítka, obrázky, ...
 Ukázkový projekt - představení
 příprava SASS (kompilátor Koala nebo plugin do VSCode)
 kódování jednotlivých sekcí
 implementace Google mapy
 testování a doladění
 nové (od verze 5) Bootstrap ikony

Ukázka skript
Ke kurzu vlastní skripta nemáme, jelikož na webu Bootstrapu se nachází i podrobná dokumentace, se kterou se v tomto kurzu pracuje. Zároveň může jako vyčerpávající zdroj informaci ke studiu sloužit i volně dostupný výukový kurz na w3schools.com