Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Programovací jazyk C (pouze videokurz)

Účastník se seznámí se základy jazyka C. Kurz nemá prezenční formu, k dispozici jsou výuková videa.

Obsah kurzu
 Jazyk C
 Používání knihoven
 Syntaxe příkazů jazyka C
 Funkce a procedury v jazyku C
 Příkazy preprocesoru
 Detailní obsah kurzu C ve formátu Detailní obsah kurzu Java v souboru PDF.
 Práce s ukazateli
 Aritmetický podmíněný výraz
 Práce s objekty a typy
 Spouštění programu s parametry
 Prototypy funkcí