Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Správa Microsoft SQL Serveru

V kurzu se naučíte základy konfigurace MS SQL serveru. Naučíte se tvořit databáze a tabulky, přesouvat databáze a zvětšovat je. Budete umět tvořit zálohy nejrůznějších typů a obnovovat data. Naučíte se tvořit uživatele a přiřazovat jim potřebné role.

Výchozí znalosti
Zájemce o tento kurz by měl mít povědomí o databázových systémech a IT znalosti na úrovni pokročilého uživatele.

Obsah kurzu
 Instalace MS SQL serveru
 Tvorba další instance
 Prostředí Management Studia
 Práce s databázemi
 Systémové a uživatelské databáze
 Zálohování a obnova
 Tvorba a správa uživatelských účtů
 Práce se Servers role
 Nastavení Permissions

Ukázka skript