Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Citrix

V kurzu se účastníci naučí základní konfiguraci Virtual Apps and Desktops tak, aby uživatelé mohli využívat vzdáleně potřebné aplikace.

Výchozí znalosti
Zájemce o tento kurz by měl mít takové IT znalosti a schopnosti (virtualizace + správa OS), aby byl schopen si sám před kurzem nachystat následující sestavu virtuálních strojů: doménový řadič, stanice Windows 10 v doméně, 1x member server 5GB RAM, 2 x member server 2 GB RAM.

Obsah kurzu
 Základní komponenty Virtual Apps and Desktops
 Citrix Workspace App
 Protokol HDX
 Instalace a konfigurace Delivery controlleru
 Instalace a konfigurace Virtual Application Hosts
 Konfigurace Store Fronts
 Tvorba Machine Catalogu
 Tvorba a konfigurace Delivery Groups
 Publikování aplikací
 Přístup k aplikacím pomocí webového browseru a aplikace Citrix Workspace App

Ukázka skript