Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

MS PowerPoint, příprava na test ECDL

Programy pro tvorbu prezentací patří již neodmyslitelně mezi základní kancelářské aplikace. Během dvou výukových dní se naučíte prezentovat výsledky své práce, případně zefektivníte nabídku Vašich služeb a produktů. V ceně kurzu je příručka a videokurz v délce 5 vyučovacích hodin.

Výchozí znalosti
Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory a práce s textovým editorem.

Obsah kurzu
 Práce se snímky, vkládání snímků, změna pořadí snímků.
 Objekty na snímku, textová pole a jejich formátování, editace textových polí, přidávání a mazání, záhlaví a zápatí
 Vkládání obrázků, kreslící funkce PowerPointu , pořadí a zarovnávání
 Tabulky a grafy, organizační schémata
 Změna rozložení snímků, úpravy a tvorba šablon.
 Tiskové možnosti PowerPointu
 Multimediální prvky na snímku, zvuk a videosekvence
 Přechody snímků a možnosti animace jednotlivých typů objektů, časování
 Interaktivita prezentace, práce s tlačítky
 Přehrávání prezentací
 Ukládání prezentace v nejrůznějąích formátech
Ukázka skript