Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Docker, Kubernetes

Kurz seznamuje se základy virtualizační technologií konktejnerů - Docker a orchestrátoru Kubernetes.

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu Linux správa

Obsah kurzu
 Instalace Dockeru
 Vysvětlení základních pojmů jako kontejner, image.
 Download image
 Spuštění image
 Práce s kontejnery
 Tvorba image
 Připojení k image
 Sdílení image
 Storage, volumes
 Networking, Bridge, Overlay
 Co je Kubernetes
 Základní pojmy
 Master nod, worker nod, pod
 Container runtime, kubelet, kube proxy
 Service
 ConfigMap
 Volumes
 Deployments
 Kubectl