Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Objektově orientované programování v jazyce C#

Účastník se seznámí se základy objektového programování prostřednictvím programovacího jazyka C#. V ceně kurzu jsou výuková videa a skripta.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Jazyk C# pro začátečníky.

Obsah kurzu
 Pojmy třída, instance, atribut, metoda
 Pole objektů
 Dědičnost
 Skládání tříd
 Překrývání (override)
 Třída a metoda typu abstract
 Interface (rozhraní)
 Vícetvarost (polymorfismus)
 Práce se soubory
 Ladění programu v OOP - zjištění hodnoty datových složek
 Práce se soubory
 Konstruktor
 Modifikátor Static
 Zapouzdření (encapsulace)
 Přetěžování (overloading)
 Metoda ToString
 Modifikátory sealed (zákaz překrytí a dědění) a const
 Přetypování
 Výjimky
 Kolekce
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript