Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

MS Excel pro pokročilé


V kurzu se naučíte kontingenční tabulky, databázové, finanční a statistické funkce, makra, grafy, trendy. Potřebné vstupní znalosti na úrovni kurzu Excel pro začátečníky

Proč si vybrat tento kurz?
 Vyškolili jsme už pět set prezenčních účastníků kurzu Excelu pro pokročilé. Jejich zpětná vazba nám pomáhá zdokonalovat výukové materiály.
 Video v délce 197 minut - viz minutáž videa v pdf.
 Díky videu látku pochopíte. Ale pro pochopení souvislostí potřebujete podrobné učební texty - viz ukázka v pdf. Do nich si můžete dopisovat poznámky a zvýrazňovat důležité pasáže. Ještě po letech, když narazíte na nějaký problém, v nich zalistujete.
 Opakovat úkony podle lektora na videu je tak snadné! Ale pak přijde úkol z praxe a jsme ztraceni. Aby se to nestalo, jsou ve skriptech mnohá samostatná cvičení s řešeními.
 Někomu videokurz nestačí, protože potřebuje komunikaci s lektorem, chce klást otázky a dostávat na ně hned odpovědi. V tom případě je možno pokračovat online kurzem (a zaplatit jen rozdíl). Online kurz taktéž studujete vzdáleně, ale účastníte se právě probíhající výuky vedené lektorem.
 Online kurzy nabízíme i ve večerní variantě.

Obsah kurzu
  Nabídka Data: filtrace, třídění, skupiny (seskupit a oddělit), přehledy, souhrny, ověření.
  kontingenční tabulky
 Nabídka Nástroje: závislosti (předchůdci a následníci, kruhové odkazy), hledání řešení (např. kořeny kvadratické rovnice), makra.
 Není natočeno: Složité funkce (např. SVyhledat), Podmíněné formátování, Ovládací prvky, pokročilé grafy
 Grafy podrobně, analýza grafu: regresní křivky, trendy.
 Názvy oblastí.
 Rozhodovací, finanční a statistické funkce.
 Úprava nástrojových lišt, změna konfigurace Excelu, automatické otevření souborů.
 Detailní obsah kurzu ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázkové video