Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Pokročilé techniky v Javě

V ceně kurzu jsou skripta.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Java - OOP.

Obsah kurzu
 JUnit testy
 build pomocí Maven a Spring: opensource Framework pro vývoj aplikací spolupracujících s internetem
 práce v týmu (Git, BitBucket)

Ukázka skript