Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

C# pro pokročilé

Předpokládáme znalosti základů programování na úrovni kurzů C# pro začátečníky a OOP v C#. V ceně kurzu je příručka.

Obsah kurzu
 datový typ DateTime
 přetěžování operátorů
 metody s proměnným počtem parametrů
 Command-line arguments
 indexery
 Standardní rozhraní .NEt: IEquatable, ICloneable
 Lokalizace
 Delegáty a události
 programování vícevláknových aplikací (Join, Lock, Pulse, Wait, synchronizace pomocí WaitEventHandler, Mutex, ThreadPool, Semaphore, běh vlákna na pozadí)
 Novinky .Net v. 3: automaticky implementované vlastnosti, inicializátory objektů a kolekcí, extension methods, lambda výrazy , anonymní typy, částečné metody, LINQ.
 výčtový datový typ enum, datový typ struct
 pojmy namespace, using, assembly, reference, destruktor, Garbage Collector
 Refaktorizace kódu
 direktivy preprocesoru
 regulární výrazy
 .Net: pojmy MSIL, JIT, CLR, CLS, DLL
 Reflexe (vytvoření instance, zavolání metody, zjištění tříd v assembly, zjištění datových složek instance a jejich nastavení)
 práce s XML (sekvenční i vyhledávání)
 programy klient-server (pomocí knihovny Runtime.Remoting, ne WCF)
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript