Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

ASP.NET Core WebAPI a ASP.NET Core MVC

Kurz seznámí účastníky se základy ASP.NET Core WebAPI, MVC a Entity Framework.

Výchozí znalosti
Zájemce o kurz by měl mít povědomí o tvorbě webových stránek, základy objektově orientovaného programování i JavaScriptu.

Obsah kurzu
 Entity Framework
 struktura projektu
 datový model
 práce s localDb, connection string
 migrace
 CRUD operace nad databázovou tabulkou
 ASP.NET Core Web API
 vazby mezi tabulkami
 Dependency Injection
 HTTP metody (GET, PUT, POST, DELETE)
 Swagger, Postman
 ASP.NET Core MVC
 controllery v ASP.NET Core MVC (jednoduché, s vazbami mezi tabulkami)
 práce s EF v ASP.NET Core
 Views, Razor expressions
 ViewModely
 ViewBag
 validace na straně serveru, na straně klienta,
 validační atributy
 ASP.NET Core Identity
 třída pro uživatele, CRUD operace s tabulkou uživatelů
 politiky hesel
 přihlašování do aplikace
 persistentní přihlašování - cookies
 role, přidávání a ubírání uživatelů v rolích
 autentikace založená na rolích
 deployment aplikace na MS Azure