Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Správa serveru Linux - část Instalace a konfigurace

Obsah kurzu
 Instalace systému (ve výuce používáme distribuci Rocky Linux 9.3)
 Telnet, ftp, OpenSSH
 Správa uživatelů a skupin
 Práce s disky (fdisk, mount, konfigurační soubor fstab)
 Konfigurační soubory (pořadí startování systému, inittab, rc skripty, inetd, xinetd, MIME, Profily, Logovací soubory, moduly)
 Webmin
 Rocky Linux 9.3 - Systemd
 Balení souborů (tar, gzip), instalace a odinstalace balíčků, utilita rpm, yum, update systému
 LVM (správa disků)
 Konfigurace GRUBU