Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Kurz PowerShell

Kurz lze absolvovat třemi způsoby: videokurz, prezenční kurz a webinář (telekonference). Podrobné informace k jednotlivým variantám najdete zde.

Účastníci kurzu se seznámí se skriptovacím jazykem PowerShell a jeho syntaxí. Absolventi budou schopni tvořit příkazy a samotné skripty. Kurz je velice vhodný zejména pro správce OS MS Windows Server v Core verzi. Před tímto kurzem doporučujeme absolvovat aspoň kurz Správa Windows Serveru. V ceně kurzu jsou skripta..

Výchozí znalosti
OS MS Windows Server

Obsah kurzu
 Práce s nápovědou
 Objekty
 Koncepce PSDrive
 Výstupy
 Výchozí proměnná $_
 Exporty a konverze
 Selekce pomocí objektů
 Základní principy jazyka PowerShell
 Cykly
 Přepínač WhatIf a Confirm
 Práce s registry
 Základní práce s logy
 Skripty
 PowerShell a Active Directory
 Práce s nápovědou
 Roura, pípa
 Zabezpečení spuštění skriptu
 Alias
 Pole
 Formátování výstupu
 Třídění a výběr
 Příkaz ForEach-Object
 Rozhodovací struktura Switch
 Funkce
 Práce s PowerShellem v souborovém systému
 Služba WinRM, WMI
 Instalace rolí a funkcionalit
 Správa Server Core

Ukázka skript