Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Kurz základů jazyka Visual Basic .Net

Kurz je určen úplným začátečníkům. Naučíte se používání struktury if (podmíněný příkaz), smyčky for a while, práci s poli a budete vytvářet a pak volat vlastní funkce. Procvičuje se v prostředí jazyka Visual Basic pod Visual Studiem .Net.
Doporučujeme kurz i těm, kteří chtějí v praxi programovat v jiném jazyce (např. v jazycích C#, Java atd.), protože na této základní úrovni se tyto jazyky moc neliší.
Mailem zašleme odkazy na výuková videa v celkové délce čtrnácti vyuč. hodin, skripta a zadání cca šedesáti krátkých prográmků k procvičení probírané látky. Po vypracování pošleme řešení.

Výchozí znalosti
Kurz navazuje na bezplatný online kurz VBA pod Excelem, ale jde se více do hloubky.

Obsah kurzu
 Vývojové prostředí Visual Basicu pod Visual studiem - tvorba solution, projektu a modulu, spuštění programu. Ladění programu (krokování).
 Datové typy (jednoduché a složené), proměnné, konstanty, deklarační a příkazová část programu. Práce s poli (jednorozměrnými i dvojrozměrnými).
 Jednoduché příkazy pro vstup a výstup dat (funkce MsgBox a InputBox), přiřazovací příkaz.
 Doporučené postupy správného programování.
 Strukturované příkazy: if-else, for - next, do - while, do - until, select case, vnořené smyčky. For Each, funkce If(podmínka, pravda, nepravda) - obdoba ternárního výrazu z jiných jazyků
 Operátory (aritmetické, logické, relační), komentáře.
 Matematické funkce, generování náhodných čísel, řetězcové funkce.
 Deklarace a volání vlastních funkcí a subrutin. Předávání parametrů hodnotou a odkazem. Podprogramy s vstupem či výstupem ve formě pole.
 Vypracování cca šedesáti krátkých programů a ověření jejich správnosti.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript