Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Cloudové služby - MS Azure

Tento kurz seznamuje s prostředím a základy administrace cloudového řešení od Microsoftu - Azure.

Výchozí znalosti
Účastníci kurzu by měli mít povědomí o virtualizaci a virtualizačních technologiích i základy správy OS (nejlépe) Windows Serveru.

Obsahy kurzů
 Co je cloud?
 Typy cloudových služeb
 Prostředí MS Azure
 Azure CLI, modul pro PowerShell
 Resource Groups
 práce s VM - tvorba, konfigurace, úpravy
 ARM Templates
 Azure Policies
 Virtual Networks
 Azure Storage, bloby, Azure File
 Storage Explorer
 Virtual Machine Backup
 File and folder Backup
 MS Entra ID (bývalá Azure AD)
 Tvorba a řízení uživatelů a skupin
 Synchronizace mezi lokální AD a Entra ID
 Použití RBAC (Role-Based-Access-Control)
 Připojení a registrace zařízení do Azure AD
 Windows Admin Center
 připojení k VM přes Bastion
 připojení přes VPN
 Firewall
 KeyVault
 PaaS
 Tvorba webové aplikace
 App Service plan
 Deployment Slots

Ukázka skript