Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

RK Objektově orientované programování - komplet


Rekvalifikační kurz (RK) Objektově orientované programování (komplet) má dvě části, které mají také statut rekvalifikačního kurzu a lze je tedy studovat samostatně:

- RK Objektově or. programování desktopových aplikací: OOP (C# a Java) plus databáze (SQL dotazy)
- RK Programování www aplikací: www programování (html, css, Bootstrap, JavaScript, React, PHP+MySQL) plus databáze. Takže databáze (DB) jsou součástí rekvalifikace vždy.

Tyto bloky jsou poměrně samostatné, lze je proto studovat v libovolném pořadí. Výuka probíhá jako „nekonečný“ kurz, kde se tyto bloky neustále střídají, tedy OOP – www – DB – OOP – www… Každý zájemce po dokončení své přípravy nastoupí do RK od nejbližšího bloku. Tedy někdo má rekvalifikaci začínající od bloku OOP, jiný od www nebo od DB. Kompletní kurz trvá cca šest měsíců, a protože má tři části, tak prezenční či online část začíná přibližně každé dva měsíce (tedy 6:3=2). To ale neznamená, že by bylo nutné na začátek čekat. Je možno začít okamžitě a po absolvování přípravného kurzu dostanete dopředu do rekvalifikace tolik videí a skript, že se před začátkem prezenční či online části určitě nebudete nudit.

  OOP komplet  Desktop apl.   WWW apl.
  Blok:   Dní:   hodin:   hodin:   hodin:
  životopisy - konzultace CV a LinkedIn 1 7 7
  Programovací jazyk Visual Basic (VB) 4 28 28
  procvičování - VB WinForms 1 7 7
  Objektově orientované programování v jazyce C# 7 49 49
  C# pro pokročilé 9 63 63
  Java pro pokročilé (jUnit testy, Spring, Java EE)+Git 5 35 35
  Selenium s SpecFlow - testovací techniky 1 7 7
  Xamarin + programování mobilních aplikací 2 14 14
  ASP.NET Core (WebAPI + MVC) – programování www aplikací v C# 2 14 14
  Python - skriptovací jazyk 1 7 7
  Docker - kontejnerizace aplikací 1 7 7
   MS Azure - cloudová služba 1 7 7
  ITIL - postupy pro ServiceDesk a Incident management 1 7 7
  MS Access - tvorba SQL dotazů 3 21 21 21
  Oracle - SQL dotazy (v tom hodina MS SQL) 4 28 28 28
  HTML5 + CSS3 a základy webdesignu 4 28 28
  Bootstrap - framework pro tvorbu responzivních www stránek 2 14 14
  JavaScript (skriptovací jazyk) + React (framework pod Javascriptem) 3 21 21
  Tvorba webových stránek - PHP + MySQL + Nette 3 17 17
  Procvičování - kontrola projektů 5 35 35
  Zkoušky 3 9 9 3
  celkem prezenčně/online 63 425 310 167
  videokurz s výkladem látky 65 30 35
  celkem 490 340 202
  průměrná doba studia je nejméně dvojnásobkem přímé výuky, tedy přibližně: 1000 700 400

Kurz není vhodný pro ty, kteří věří tomu, že se od nuly lze programátorem stát snadno a rychle. Kdyby stačilo sto či dvě stě hodin učení, tak už jsou programátory všichni. Proto vám učení zabere mnohem více hodin, než je uvedeno v tabulce v řádku „Celkem“. To je jen délka videí a prezenční, online či offline výuky. Není v tom započítáno to, že videa budete muset co pár minut pozastavit, abyste si předváděný program sami odzkoušeli. K tomu bude třeba přečíst stovky stran výukových materiálů. A naprogramovat množství samostatných programů. Proto studiem strávíte nejméně dvojnásobek času (viz další řádek tabulky). A to není započten přípravný kurz. Odměnou za tu námahu je to, že tento čas už je dostačující k získání práce. Viz podrobná statistika zaměstnanosti našich absolventů (zde).

Čím se tyto kurzy liší od jiných IT rekvalifikací?


Akreditace rekvalifikačního kurzu: VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky Po prvním kontaktu umožníme zájemci zdarma a nezávazně shlédnout pomocí videa výuku základů programování. Jedná se o video, kde v malém okénku je snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Tedy vše, co by viděl i prezenční účastník. Sledování nahrávky tak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět. Poskytneme také textové výukové materiály a zadání samostatných úkolů i s řešením.