Rekvalifikační kurz Programátor www aplikací - možnost e-learningu
Akreditace:
VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Náplň kurzu:
Kurz má celkem 121 vyuč. hodin:

  Blok:   Hodin:   Dní:
  MS Access - tvorba SQL dotazů 21 3
  Oracle - SQL dotazy (v tom hodina MS SQL) 14 2
  Tvorba webových stránek - jazyk html + kaskádové styly (CSS) 18 3
  Tvorba webových stránek - skriptovací jazyk JavaScript 14 2
  Tvorba webových stránek - celodenní cvičení html + JavaScript 7 1
  Tvorba webových stránek - PHP + MySQL 21 3
  Tvorba webových stránek - celodenní cvičení PHP + MySQL 4 1
  responzivní design + SEO + Google analytics + Google AdWords 7 1
  Adobe Photoshop 14 3
  Zkoušky 1  
  CELKEM: 121 19