V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Rekvalifikační kurz Programátor www aplikací

Akreditace:

V©B-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Náplň kurzu:

Kurz má celkem 121 vyuč. hodin:

Blok: Hodin:
databáze: tvorba SQL dotazů 21
grafika: PhotoShop (bodová grafika) + Corel Draw (vektorová grafika)
35
html + CSS (kaskádové styly)+ JavaScript (skriptovací interpretovaný jazyk vkládaný do html kódu)
28
PHP (skripty prováděné na www serveru) + MySQL (databáze pouľívaná na webových serverech)
28
internetový marketing: SEO + PPC reklama + Google Analytics
8
zkouąka
1