Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Skriptování v BASH

Kurz naučí základy skriptování v linuxové příkazové řádce Bourne Again SHell.

Výchozí znalosti
Účastník kurzu by měl mít alespoň základní znalosti správy linuxových systémů a dále pak povědomí o základních programátorských pojmech jako jsou proměnná, cyklus nebo rozhodovací struktura.

Obsah kurzu
 Přiřazení a zobrazení proměnné - echo, read
 Parametry příkazové procedury
 Výrazy
 Programové struktury
 Funkce - if, for, while, case
 Předávání proměnných

Ukázka skript