Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Počítačový kurz JavaScript

Celý kurz lze absolvovat třemi způsoby: videokurz, prezenční kurz a webinář (telekonference). Podrobné informace k jednotlivým variantám najdete zde.

Účastník se seznámí se základy tvorby skriptů v jazyce JavaScript, naučí se využívat již hotových JavaScriptů a integrovat je do www stránek.

Výchozí znalosti
Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Tvorba www stránek. A také aspoň základy nějakého programovacího jazyka, nejlépe nějakého z rodiny jazyků C (tedy C, C#, Java atd.). Tyto základy se již v kurzu neučí, aby se i v omezeném čase stihla látka probrat do dostatečné hloubky.

Obsah kurzu
 Úvod do skriptování
 Rozdíl mezi Java aplikací, JavaScriptem, Java appletem
 Syntaxe základních příkazů JavaScriptu
 Funkce a události
 Datum a čas na webových stránkách
 Dialogová okna
 Manipulace s okny
 Práce s obrázky
 Formuláře a JavaScript

Ukázka skript