Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

RK Objektově orientované programování - komplet

Náplň kurzu Objektově orientované programování:

Celý rekvalifikační kurz Objektově orientované programování (komplet) má dvě části, které jsou také samostatnými rekvalifikačními kurzy (RK):

- RK Objektově or. programování desktopových aplikací, je zaměřený na OOP v C# a v Javě a na databáze (SQL dotazy)
- RK Programování www aplikací, který obsahuje bloky html, css, JavaScript, PHP+MySQL, SQL dotazy a základy responzivního designu (Bootstrap 4).

Tyto dvě části jsou poměrně samostatné (společný mají jen blok tvorby SQL dotazů), lze je proto studovat v libovolném pořadí. Kurzy pořádáme tak, že se tyto bloky neustále střídají, tedy desktop – www – desktop – www…. Tedy někdo má rekvalifikaci v pořadí desktop, www a jiný o dva měsíce později v pořadí www, desktop, atd. Takže do rekvalifikace se dá naskočit co dva až tři měsíce.

  OOP komplet  Desktop apl.   WWW apl.
  Blok:   Dní:   hodin:   hodin:   hodin:
  životopisy - konzultace CV a LinkedIn 1 7 7
  Programovací jazyk Visual Basic (VB) 4 28 28
  procvičování - VB Forms 1 3 3
  Objektově orientované programování v jazyce C# 7 49 49
  C# pro pokročilé 9 63 63
  Java pro pokročilé 5 35 35
  Testovací techniky 1 7 7
  Xamarin + ASP .net- základy programování mobilních aplikací 3 21 21
  MS Access - tvorba SQL dotazů 3 21 21 21
  Oracle - SQL dotazy (v tom hodina MS SQL) 3 21 21 21
  programování v Oracle + MS SQL 1 7 7
   Tvorba webových stránek vč. kaskádových stylů - jazyky HTML5 + CSS3 a základy webdesignu 3 21 21
  Tvorba webových stránek - responzivní weby, framework Bootstrap 4( od jara 2021 verze 5) 2 14 14
  Tvorba webových stránek - skriptovací jazyk JavaScript + jQuery + React 4 28 28
  Tvorba webových stránek - PHP + MySQL + Nette 3 17 17
  Procvičování - kontrola projektů 5 35 4 35
  Zkoušky 3 (kurz WWW jen 1) 9 9 3
  CELKEM HODIN: 386 275 160
  CELKEM VÝUKOVÝCH DNÍ: 58 38 24

Pozor, skutečný počet hodin, který strávíte kurzem, je díky měsíční přípravě před kurzem a domácí práci s videi během kurzu nejméně trojnásobný.

Kurz lze absolvovat jako tzv. rekvalifikaci zvolenou. ÚP hradí cenu za rekvalifikaci, ale již nehradí cestovné a ubytování a neposkytuje podporu při rekvalifikaci (což ale nemá žádný vliv na podporu v nezaměstnanosti).

Kurz je velmi intenzivní. Naštěstí však toto tempo na rozdíl od VŠ studia stačí vydržet výrazně kratší dobu. Je třeba počítat s tím, že se kurz nedá kombinovat s nějakým časově náročnějším koníčkem nebo jiným studiem či domácími povinnostmi (např. úpravami bytu). A také kombinaci se zaměstnáním zvládnou jen nemnozí a proto je třeba o to lépe být na kurz připraven.

Pozn.: zájemci ze vzdálenějších lokalit mohou využít podnájem. Sdílený pokoj v Porubě stojí cca 2 500 Kč a samostatný 3 000 Kč. Doporučujeme web eSpolubydleni.cz.

Pro koho je vhodný rekvalifikační kurz Objektově orientované programování?

Pak je pro vás tento kurz správná volba.

Případně je kurz vhodný i pro ty, kteří nezvládli studium informatiky na VŠ a hledají jinou cestu, jak se do oboru dostat. Nebo pro ty, kteří se chtějí na studium informatiky dobře připravit.

Akreditace:

VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky

Po prvním kontaktu umožníme zájemci zdarma a nezávazně shlédnout pomocí videa výuku Visual Basic. Jedná se o video natočené technologií MediaSite, kde v malém okénku je běžnou kamerou snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Sledování nahrávky pak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět.
Absolventi přípravného kurzu pak složí zkoušky z probrané látky a tím se kvalifikují pro vlastní rekvalifikační kurz Objektově orientované programování. Takže odborná zkouška je až po probrání příslušné látky v přípravném kurzu. Díky přípravnému kurzu je tedy možné zvládnout vstupní testy i pro zájemce s nulovými vstupními znalostmi z programování.
Přípravný kurz je celý k dispozici na videu na Internetu, je možné jej tedy začít studovat kdykoliv (takže není nutné čekat půl roku do začátku dalšího kurzu).

Jak dlouho trvá přípravný kurz?

Záleží na výchozích znalostech a na tom, kolik času je možné na přípravu uvolnit. Dlouhodobá zkušenost je taková, že cca čtvrtina nejrychlejších zvládne přípravný kurz do dvou měsíců, ostatní za čtvrt roku.

Info pro ty, kteří budou žádat o hrazení kurzu Úřadem práce: Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před kurzem (v té době je již nutné mít hotový alespoň první vstupní test).

Předchozí text možná vzbuzuje dojem, že kurz zvládnou jen neobvykle talentovaní účastníci. Není tomu tak. Navíc díky podpůrnému videokurzu zvládají studium i lidé, kterým vysoké tempo výuky moc nevyhovuje: prostě se díky videu na výuku o to více připraví a potom tempo stíhají. A video si každý může probírat svým tempem.

A poznámka na závěr: Tyto kurzy provádíme již od roku 1991.

V ceně kurzu jsou skripta k jednotlivým částem kurzu.

Pro zajímavost, existuje léty ověřený postup, jak se do kurzu nedostat: zde