Počítačový kurz Access (pro uživatele), příprava na test ECDL

Kurs seznámí účastníky se základy zpracování dat uložených ve tvaru relačních databází. Podstatnou součástí je seznámení se základy dotazovacího jazyka SQL. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory.
 

Obsah

 Podstata relační databáze, typy dat, jejich rozsahy a způsoby uložení. Zápisy konstant,základní operace nad jednotlivými typy dat, základní funkce.  Podstata dotazovacího jazyka SQL, příkaz SELECT v základním tvaru.
 Popis prostředí systému Access.  Dotaz jako reprezentant příkazů SQL, zvláště SELECT. Tvorba dotazu -příkazu SELECT - přímým zápisem a konstrukcí v grafickém návrhovém prostředí.
 Definice struktury nově zakládané databázové tabulky, vlastnosti jednotlivých sloupců (formát, validace, konzistentnost). Změna struktury existující databázové tabulky.  Princip a tvorba formulářů, jejich základní prvky, grafické návrhové prostředí, základní informace o vlastnostech objektů vložených do formuláře. Užití formulářů.
 Vkládání a oprava dat. Základy prohlížení databázové tabulky, filtrování a řazení.  Princip a tvorba sestav, jejich základní prvky, grafické návrhové prostředí, základní informace o vlastnostech objektů vložených do sestav. Generování sestav.
 Použití indexů. Relace. Další typy objektů (kromě textového pole) pro vstup dat.  Nastavení globálních parametrů systému. Principy sdíleného zpracování databází. Zamykání a replikace.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..