Pokročilé techniky v Javě

V ceně kurzu jsou skripta.
 

Výchozí znalosti

Předpokládáme znalosti na úrovni kurzu Java - OOP.
 

Obsah

 JUnit testy  práce v týmu (Git, BitBucket)
 build pomocí Maven a Spring: opensource Framework pro vývoj aplikací spolupracujících s internetem.