Počítačové kurzy - ceník (nejsme plátci DPH)

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (není-li uvedeno jinak).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

kurzy jsou akreditovány v systému DVPP dní vyuč. hodin z toho výuka z toho video cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Rekvalifikační kurzy (RK)         prezenční online
Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru (videokurz)   15   15   2000 nezam. evid. na ÚP 1000,-
Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru (videokurz)   7   7   1000 nezam. evid. na ÚP 500,-
Přípravný kurz k RK Programování (videokurz) - základy VB,C#,Java   23   23   4000 nezam. evid. na ÚP 2000,-
Všechny tři přípravné kurzy mají první část zdarma, až po zkoušce se může zájemce rozhodnout pokračovat placenou částí
RK Správa sítí (Windows Server +Linux+Cisco)   404 341 63 39900   4,5 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   404 341 63 26215   4,5 měsíce
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP   233 185 48 22520 14230 2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   233 185 48 14230 13000 2 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco)   171 156 15 19190   2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   171 156 15 11980   2 měsíce
Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux 12 99 84 15 11800 7000 měsíc (12 lekcí)
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování   310 260 50 35100   3,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   310 260 50 23400   3,5 měsíce
Rekvalifikační kurz Programátor www aplikací 17 172 121 51 18000 8000 měsíc (17 lekcí)
         RK Programátor www: cena pro nezam. evidované na ÚP 17 172 121 51 12000   měsíc (17 lekcí)
Kurzy správy sítě         prezenční online
Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů  - příprava na testy MCP 2 24 14 10 2500 2000
Windows Server - Správa prostředí - příprava na testy MCP 2 20 14 6 2500 2000
Windows Server - Síťové služby-příprava na testy MCP 8 59 44 15 8800 5000
Windows Server - Služby Active directory a politika skupin - příprava na testy MCP 3 25,5 21 4,5 4200 2000
Windows Server- Bezpečnost-příprava na testy MCP 4 36 28 8 5600 3500
Windows Server - Novinky verzí 2012/2016 3 25 21 4 4200 2000
Windows Server - Skriptování v jazyce PowerShell 2 14 14 0 2000  
Windows Server - Virtualizace Hyper-V  1 8 8 0 2000  
Virtualizace VMware 2 16 16 0 3200  
Hardware počítačů  2 14 14 0 1400  
Budování a konfigurace sítí (Cisco) 7 42 42 0 7950  
dní vyuč. hodin z toho výuka z toho video cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze         prezenční online
Online kurz programování pro úplné začátečníky (videokurz)       6   zdarma
Visual Basic pro začátečníky (VBA pod Excelem) (videokurz)       14   2000 nezam. evid. na ÚP 1000,-
Visual Basic pro pokročilé (Visual studio .Net) 5 56 32 24 6400 3200
Jazyk C# pro začátečníky - videokurz       5   1500 nezam. evid. na ÚP 750,-
Objektově orientované programování v jazyce C# 5 54 35 19 7000 3500
Jazyk C# pro pokročilé 8 63 63   9900   3 týdny
Jazyk Java pro pokročilé 4 41 32   6400  
Databázový systém MS Access 3 37 21 16 3000 1500
Databázový systém MS Access (pro pokročilé a programátory) 3 18 18   2500  
Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)    (od 8:00) 2 26 14 12 2400 1200
JavaScript 1 14 7 7 1400 700
programovací jazyk PHP+MySQL 2 21 21   4200  
Jazyk C - videokurz       11   500
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování   338 260 78 35100   3,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   338 260 78 23400   3,5 měsíce
Kancelářské aplikace         prezenční online
Operační systém Windows 8 (základy práce s PC)       4   zdarma
Správa souborů Průzkumník                    (dle osnov ECDL, modul 2)       3   250
Textový editor MS Word                             (dle osnov ECDL, modul 3) 2 22 14 8 1800 700
Textový editor MS Word odpolední          (dle osnov ECDL, modul 3) 3 20 12 8 1200   1x týdně
Tabulkový procesor MS Excel                  (dle osnov ECDL, modul 4) 2 22 14 8 2000 700
Tabulkový procesor MS Excel odpolední     (dle osnov ECDL,mod4) 3 20 12 8 1400   1x týdně
Internet+elektronická pošta MS Outlook (dle osnov ECDL, modul 7) 2 14 8 6 1000 400 1x týdně
Rekval. kurz Zákl. obsluhy osob. počítače dle osnov ECDL-START odpolední (Win+Wo+Ex+Int+Outlook) příprava na ECDL (cena bez zk.ECDL) 12 75 46 29 4800   1x týdně
MS Word pro pokročilé  2 20 14 6 2000 700
MS Word pro pokročilé (odpolední) 3 18 12 6 1400   1x týdně
MS Excel pro pokročilé  2 19 14 5 2400 700
MS Excel pro pokročilé (odpolední) 3 17 12 5 1700   1x týdně
MS PowerPoint: tvorba prezentací           (dle osnov ECDL, modul 6) 2 20 14 5 2000 700
MS PowerPoint: tvorba prezentací - odpolední (dle osnov ECDL, modul 6) 3 17 12 5 1400   1x týdně
Základy MS Access (příprava na ECDL)  1 7 7 0 1000  
dní vyuč. hodin z toho výuka z toho video cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Grafika, digitální fotografie         prezenční online
Základy práce s digitální fotografií 3 16 12 4 1400 500
Photoshop - úpravy digitální fotografie 2 20 12 8 2000 700
Photoshop - úpravy digitální fotografie (odpolední) 3 20 12 8 1400   1x týdně
CorelDraw (vektorová grafika) 2 20 12 8 2000 700
CorelDraw (vektorová grafika) (odpolední) 3 20 12 8 1400   1x týdně
Střih videa v programu Pinnacle 3 15 12 3 1400 500
Rekvalifikační kurz Grafika a dig. Fotografie (Průzkumník+Práce s dig. foto.+CorelDraw + Photoshop+zkoušky) 6 63 40 23 5600  
Kurzy pro začátečníky a seniory - jen prezenční         prezenční   Pozn.: v kurzech pro seniory
Úvod do obsluhy osobního počítače (oper. systém Windows) 1 6 6   zdarma   je sledování videa prezenční
Základní kurz (Textový editor Word, Internet, pošta)-cena pro seniory 5 30 20 10 1000   (tedy na učebně)
Základní kurz (Textový editor Word, Internet, pošta) 5 30 20 10 2000  
Správa souborů (Průzkumník) - cena pro seniory 2 12 8 4 500  
Správa souborů (Průzkumník) 2 12 8 4 1000  
Základy práce s digitální fotografií- cena pro seniory 3 18 12 6 700  
Základy práce s digitální fotografií 3 18 12 6 1400  
cena vč. DPH cena pro
školství a studenty
Zkoušky ECDL            
ECDL 1 modul       348 275  
minisada: index+1 modul       900 854  
ECDL START včetně indexu, 4 moduly       1794 1779  
ECDL KOMPLET(ecdl index, 7 modulů+případná 1 oprava)       2880 2496  
ECDL KOMPLET za ztížených podmínek (ecdl index, 7 modulů+případná 1 oprava)       3183    
totéž pro držitele indexu:       2583    
certifikát ECDL-START       102    
certifikát ECDL       126    
Nájem učebny (klimatizované)   bez DPH   vč.DPH vč.DPH
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj   1900     0 2299
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů   1150     0 1391,5
Při vícedenním nájmu sleva