Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Počítačové kurzy - ceník

Informace o slevách zde
Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.


 Přípravné videokurzy (offline)  cena  cena pro nezam. evid. na ÚP
 Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru 3 800   1 900
 Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru 1 200   600
 Přípravný kurz k RK Programování - základy VB, C#, Java 6 000   3 000


  Rekvalifikační kurzy   cena
  
 Výuka 3x týdně (po-st-pá), 8:00-14:30   prezenční,
online či offline
 zkrácený
offline kurz
 trvání ve formě prezenčně či online
 RK Správa sítí (Wind. Server+ Linux+ Cisco+ VMware = součet dvou RK níže) 74 870   6 a půl měsíce
   RK Správa sítí: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 49 990   6 a půl měsíce
 RK Správa sítě MS Windows Server 39 520  26 000   3 měsíce
   RK Správa sítě MS Windows Server: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 26 400   3 měsíce 
 RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco+VMware) 35 350   2 a půl měsíce
   RK Technik výpočetních systémů: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 23 590   2 a půl měsíce
 RK Správce serveru Linux 17 410  11 600   7 týdnů
   RK Správce cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 11 600   7 týdnů
 RK Objektově orientované programování (komplet) 73 985   6 měsíců
   RK OOP:  cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 49 220   6 měsíců
 RK Obj. orientované programování desktopových aplikací (bez www) 53 171   3 a půl měsíce
   RK OOP bez www: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 35 445   3 a půl měsíce
 RK Programátor www aplikací (html, JavaScript, PHP, MySQL datab.) 29 840  15 000   10 týdnů
   RK Programátor www apl.: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP 19 850   10 týdnů


    Krátkodobé kurzy termín prezenčního/ online kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena
 Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční, online či offline zkrácený offline kurz
 Wind. Srv.- Správa kont, lokálních politik a souborů 19.12. a 21.12.  2 14 10 2 500 2 000
 Windows Server - Správa prostředí  2.1. a 4.1. 2023 2 14 6 2 500 2 000
 Windows Server - Síťové služby 6.1.-20.1. 8 56 15 11 200 5 500
 Windows Server - Active Directory+politika skupin 3.2.-10.2. 4 28 4,5 5 600 3 500
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat od 15.2. 4 28 8 5 600 3 500
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell od 8.3. 2 14 9 2 800 2 000
 Windows Server - virtualizace Hyper-V 29.3. 1 8 12 3 000 2 500
 Windows Server - správa MS SQL Serveru 17.3. 1 7 6 1 400 600
 Citrix Workspace - Správa přístupu k distribuovaným aplikacím 15.3. 1 7 5 1 400 500
 Cloudová platforma MS Azure 22.3. 2 14 5 2 800 500
 Cloudové služby MS Office 365 20.3. 2 12 4 2 400 400
 Virtualizace VMware (jen prezenční, není ve formě online)   2 16 0 4 000  
 Linux: Instalace a konfigurace duben 4 28 10 5 600 3 500
 Linux. Síťové služby (DHCP, DNS, Samba...) duben 5 35 5 7 000 4 400
 Linux: www, SMTP, POP3/IMAP servery, firewall (Apache, Postfix...) květen 3 21 4 4 200 2 700
 Linux: Skriptování v BASH   1 7 3 1 400 1 000
 Docker       4   400
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) - jen prezenční  duben 9 63 0 10 000  
 Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)   prezenční, online či offline zkrácený offline kurz
 Visual Basic pro začátečníky (Visual Studio .Net) (videokurz) průběžně     12   2 000
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) březen 5 32 24 6 400 4 500
 Jazyk C# pro začátečníky (videokurz) průběžně     5   1 500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# březen 7 49 19 9 800 4 900 3 týdny
 Jazyk C# pro pokročilé duben 8 56   9 900   3 týdny
 Xamarin - C# framework pro programování mobilních aplikací duben 2 14   2 800  
 Jazyk Java pro pokročilé (Junit testy, Spring, Git) duben 4 32   6 400  
 Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů) od 6.2. 3 21 16 4 200 3 000
 Tvorba SQL dotazů v Oracle od 13.2. 3 21   4 200  
 PL/SQL (programování databází pod Oracle) (jen online)   1 7   2 000  
 Tvorba www stránek (klasické HTML+kaskádové styly)  červen 3 21 12 4 200 2 100 2 dny výuka, 1 den cvičení
 HTML5+CSS3 červen 2 14 5 1 400 700
 Bootstrap (responzivní design) červen 3 21 10 4 200 1 400 2 dny výuka, 1 den cvičení
 JavaScript od 19.12. 3 21 7 4 200 1 500 2 dny výuka, 1 den cvičení
 React (framework pod JavaScriptem) 7.1. 2 14 7 1 400 700
 Programovací jazyk PHP+MySQL+Nette framework od 20.1. 4 24 12 4 000 2 200 2,5 dne výuka, 1 den cvičení
 Kancelářské aplikace         prezenční, online či offline zkrácený offline kurz
 Textový editor MS Word pro začátečníky   2 14 290min 1 950 600
 Tabulkový procesor MS Excel pro zač.   2 14 280min 2 400 600
 Tab. proc. Excel pro začátečníky odpol. (16-19:30)   3 14 280min 2 400  
 Word pro pokročilé   2 14 185min 2 400 600
 Excel pro pokročilé   2 14 200min 2 800 600
 Excel pro pokročilé odpolední (16-19:30) 3 14 200min 2 800  
 MS PowerPoint: tvorba prezentací   2 13 5 hod 1 500 600
  termín prezenčního/online kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
 Grafika, digitální fotografie         prezenční, online či offline zkrácený offline kurz
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)    3 13 8 1 500 700
 CorelDraw 2019 (vektorová grafika)    3 13 8 1 500 700
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1 500 500
 Nájem učebny (klimatizované), při vídedenním nájmu sleva   bez DPH vč.DPH  
 celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     2 300   2 783