Počítačové kurzy - ceník (nejsme plátci DPH)

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (není-li uvedeno jinak).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

kurzy jsou akreditovány v systému DVPP dní vyuč. hodin z toho výuka z toho video cena (osvoboz. od DPH)
Rekvalifikační kurzy (RK)          
Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru (videokurz)   15   15 2000 nezam. evid. na ÚP 1000,-
Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru (videokurz)   7   7 1000 nezam. evid. na ÚP 500,-
Přípravný kurz k RK Programování (videokurz) - základy VB,C#,Java   23   23 4000 nezam. evid. na ÚP 2000,-
Všechny tři přípravné kurzy mají první část zdarma, až po zkoušce se může zájemce rozhodnout pokračovat placenou částí
RK Správa sítí, příprava na testy MCP (WinSrv2012 +Linux+Cisco)   459 327 132 38840   4,5 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   459 327 132 25139   4,5 měsíce
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP   237 178 59 21670   2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   237 178 59 13691   2 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco)   197 149 48 18330   2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   197 149 48 11448   2 měsíce
RK Správce serveru Linux 11 81 68 13 10800   měsíc (11 lekcí)
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování   303 253 50 34155 3,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   303 253 50 22770 3,5 měsíce
Kurzy správy sítě - Cena online i prezenčních kurzů je stejná          
Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů  - příprava na testy MCP 2 24 14 10 2500 178,5714286
Windows Srv. - Správa prostředí - příprava na testy MCP 2 20 14 6 2500 178,5714286
Windows Srv. - Síťové služby-příprava na testy MCP 8 59 44 15 8800 200
Windows Srv. - Služby Active directory a politika skupin - příprava na testy MCP 3 25,5 21 4,5 4200 200
Windows Srv.- Bezpečnost-příprava na testy MCP 4 36 28 8 5600 200
Správa sítě MS Windows Server 2012, příprava na testy MCP   elearning 59 16600
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   elearning 59 10380
Správa poštovního serveru - příprava na testy MCP 4 49 28 21 5600
Operační systém Linux (pro uživatele) 1 17 10 7 2000
Správa oper. sys. Linux (cena pro nezam..evid. na ÚP jako uchazeč) 11 81 68 13 8500   měsíc (11 lekcí)
Správa operačního systému Linux (distančně)   elearning 13 7680
Hardware počítačů  2 14 14 0 1400
Hardware sítí 1 7 7 0 980
Budování a konfigurace sítí (Cisco) 7 42 42 0 7950
Novinky Windows Server 2012 3 25 21 4 4200
Skriptování v jazyce PowerShell 2 14 14 0 2000
Virtualizace Hyper-V  1 8 8 0 2000
dní vyuč. hodin z toho výuka z toho video cena (osvoboz. od DPH)
Kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze - Cena online i prezenčních kurzů je stejná
Visual Basic pro začátečníky (VBA pod Excelem) (videokurz)   14   14 2000
Visual Basic pro pokročilé (Visual studio .Net) 5 32 32 0 6400
Databázový systém MS Access - základy 1 7 7 0 1000
Databázový systém MS Access 3 18 18 0 2650
Databázový systém MS Access (pro pokročilé a programátory) 3 21 21 0 3560
Jazyk C# pro začátečníky - videokurz 3 5   5 1000
Objektově orientované programování v jazyce C# 5 30 35   7000
Jazyk C# pro pokročilé 7 63 63   12600 3 týdny
Jazyk Java pro pokročilé 3 41 32   6400
Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)    (odpolední) 4 28 16 12 1900 1x týdně
Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)    (od 8:00) 2 26 14 12 2400
JavaScript 1 14 7 7 1400
programovací jazyk PHP+MySQL 2 21 21 0 4200
 Programování (C#, Java, HTML, CSS, JavaScript)   elearning 50 14975
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   elearning 50 9990
Jazyk C   elearning 11 1000
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování   303 253 50 34155 3,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP   303 253 50 22770 3,5 měsíce
Kancelářské aplikace - cena online kurzů je poloviční          
Operační systém Windows 8 (základy práce s PC) 1 11 7 4 zdarma
Správa souborů Průzkumník                    (dle osnov ECDL, modul 2) 1 7 4 3 500
Textový editor MS Word                             (dle osnov ECDL, modul 3) 2 22 14 8 1800
Textový editor MS Word odpolední          (dle osnov ECDL, modul 3) 3 20 12 8 1200 1x týdně
Tabulkový procesor MS Excel                  (dle osnov ECDL, modul 4) 2 22 14 8 2000
Tabulkový procesor MS Excel odpolední     (dle osnov ECDL,mod4) 3 20 12 8 1400 1x týdně
Internet+elektronická pošta MS Outlook (dle osnov ECDL, modul 7) 2 14 8 6 1000 1x týdně
Rekval. kurz Zákl. obsluhy osob. počítače dle osnov ECDL-START odpolední (Win+Wo+Ex+Int+Outlook) příprava na ECDL (cena bez zk.ECDL) 12 75 46 29 4800 1x týdně
MS Word pro pokročilé  2 20 14 6 2000
MS Word pro pokročilé (odpolední) 3 18 12 6 1400 1x týdně
MS Excel pro pokročilé  2 19 14 5 2400
MS Excel pro pokročilé (odpolední) 3 17 12 5 1700 1x týdně
MS PowerPoint: tvorba prezentací           (dle osnov ECDL, modul 6) 2 20 14 5 2000
MS PowerPoint: tvorba prezentací - odpolední (dle osnov ECDL, modul 6) 3 17 12 5 1400 1x týdně
Základy MS Access (příprava na ECDL)  1 7 7 0 1000
dní vyuč. hodin z toho výuka z toho video cena
Grafika, digitální fotografie - cena online kurzů je poloviční          
Základy práce s digitální fotografií 3 16 12 4 1400
Photoshop - úpravy digitální fotografie 2 20 12 8 2000
Photoshop - úpravy digitální fotografie (odpolední) 3 20 12 8 1400 1x týdně
CorelDraw (vektorová grafika) 2 20 12 8 2000
CorelDraw (vektorová grafika) (odpolední) 3 20 12 8 1400 1x týdně
Střih videa v programu Pinnacle 3 15 12 3 1400
Rekvalifikační kurz Grafika a dig. Fotografie (Průzkumník+Práce s dig. foto.+CorelDraw + Photoshop+zkoušky) 6 63 40 23 5600
Kurzy pro seniory - jen prezenční           Pozn.: v kurzech pro seniory
Úvod do obsluhy osobního počítače (Windows) 1 6 6   zdarma je sledování videa prezenční
Základní kurz (Textový editor Word, Internet, pošta)-cena pro seniory 5 30 20 10 1000 (tedy na učebně)
Základní kurz (Textový editor Word, Internet, pošta) 5 30 20 10 2000
Správa souborů (Průzkumník) - cena pro seniory 2 12 8 4 500
Správa souborů (Průzkumník) 2 12 8 4 1000
Základy práce s digitální fotografií- cena pro seniory 3 18 12 6 700
Základy práce s digitální fotografií 3 18 12 6 1400
Telefonování přes Internet pomocí programu Skype- cena pro seniory 1 5 5 0 300
Telefonování přes Internet pomocí programu Skype 1 5 5 0 600
Kurzy pro pracovníky škol a školských zařízení          
E-learningový kurz e-learningu (4x prezenční tutoriál 2 vyuč. hod.) 3 40 8 2 500
cena cena pro
školství a studenty
Zkoušky ECDL          
ECDL 1 modul       348 275
minisada: index+1 modul       900 854
ECDL START včetně indexu, 4 moduly       1794 1565,8
ECDL KOMPLET(ecdl index, 7 modulů+případná 1 oprava)       2880 2496
ECDL KOMPLET za ztížených podmínek (ecdl index, 7 modulů+případná 1 oprava)       3183  
totéž pro držitele indexu:       2583  
certifikát ECDL-START       102  
certifikát ECDL       126  
Nájem učebny (klimatizované)   bez DPH   vč.DPH
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj   1900     2299
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů   1150     1391,5
Při vícedenním nájmu sleva