Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Počítačové kurzy - ceník

Informace o slevách zde
Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

  termín prezenčního/online kurzu výuko vých dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH) den=7 vyuč. hod 8:00-14:30
 Dlouhodobé/Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30         prezenční / online videokurz trvání prezenčně/online:
 RK Správa sítí (Wind.Server+Linux+Cisco+VMware=součet dvou RK níže) od 12.11.   426 63 55 600   6 a půl měsíce (obvykle 3x týdně)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 12.11.   426 63 37 160   6,5 měsíce (obvykle 3x týdně)
 RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP od 12.11.   224 48 28 400 18 755 3 měsíce (3x týdně)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 12.11.   224 48 18 930   3 měsíce (3x týdně)
 RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco+VMware) od 2/2022 31 202 22 27 300   2 a půl měsíce (obvykle 3x týdně)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 2/2022 31 202 22 18 230   2,5 měsíce (obvykle 3x týdně)
 Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od 3/2022 19 106 22 13 450 9 800 7 týdnů (17 lekcí 3x týdně)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 3/2022 19 106 22 8 965   7 týdnů (17 lekcí 3x týdně)
 Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování (komplet) od 15.12. 59 397 65 61 810   5 a půl měsíce (59 lekcí 3x týdně)
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 15.12. 59 397 65 41 120   5,5 měsíců (59 lekcí 3x týdně)
další běh RK OOP (komplet) bude od dubna            
 RK Obj. orientované programování desktopových aplikací (bez www.) od 15.12. 39 286 31 44 595   3 a půl měsíce (39 lekcí 3x týdně)
         RK OOP bez www: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 15.12. 39 286 31 29 730   3,5 měsíce (39 lekcí 3x týdně)
 RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL,databáze) od dubna 27 160 50 24 945 11 000 10 týdnů (27 lekcí 3x týdně)
         RK Programátor www apl.: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od dubna 27 160 50 16 590   10 týdnů (27 lekcí 3x týdně)
 Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční / online videokurz
 Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru (videokurz) průběžně     18   2 800 nezam. evid. na ÚP 1400,-
 Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru (videokurz) průběžně     6   1 200 nezam. evid. na ÚP 600,-
 Přípravný kurz k RK Programování - základy VB,C#,Java (+videokurz VB,C#) průběžně     23   6 000 nezam. evid. na ÚP 3000,-
 Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů od 12.11. 2 14 10 2 500 2 000
 Windows Server - Správa prostředí  od 19.11. 2 14 6 2 500 2 000
 Windows Server - Síťové služby (příprava na test MCP) listopad 8 56 15 11 200 5 500
 Windows Server - Active Directory+politika skupin (přípr.na MCP) prosinec 4 28 4,5 5 600 3 500
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (přípr. na zk. MCP) leden 2022 4 28 8 5 600 3 500
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell leden 2022 2 14 9 2 800 2 000
 Windows Server - virtualizace Hyper-V (jen prezenční) leden 2022 1 8 12 3 000 2 500
 Windows Server - správa MS SQL Serveru leden 2022 1 7 6 1 400 600
 Citrix Workspace - Správa přístupu k distribuovaným aplikacím leden 2022 1 7 5 1 400 500
 Cloudová platforma MS Azure leden 2022 1 5 5 1 000 500
 Cloudové služby MS Office 365 leden 2022 1 5 4 1 000 400
 Virtualizace VMware (jen prezenční, není ve formě online) leden 2022 2 16 0 4 000  
 Linux: Instalace a konfigurace od 3/2022 4 28 10 5 600 3 500
 Linux. Síťové služby (DHCP, DNS, Samba...)   5 35 5 7 000 4 400
 Linux: www, SMTP, POP3/IMAP servery, firewall (Apache, Postfix...)   3 21 4 4 200 2 700
 Linux: Skriptování v BASH   1 7 3 1 400 1 000
 Docker       4   400
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) - jen prezenční  od 2/2022 9 63 0 10 000  
  termín prezenčního/online kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
 Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)       prezenční / online videokurz
 Visual Basic pro začátečníky (Visual Studio .Net) (videokurz) průběžně     12   2 000
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) od 1/2022 5 32 24 6 400 4 500
 Jazyk C# pro začátečníky (videokurz) průběžně     5   1 500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C#   7 49 19 9 800 4 900 3 týdny
 Jazyk C# pro pokročilé od 3/2022 8 56   9 900   3 týdny
 Xamarin - C# framework pro programování mobilních aplikací duben 2022 2 14   2 800  
 Jazyk Java pro pokročilé (Junit testy, Spring, Git)   4 32   6 400  
 Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů) od 15.12. 3 21 16 4 200 3 000
 Tvorba SQL dotazů v Oracle prosinec 3 21   4 200  
 PL/SQL (programování databází pod Oracle) (jen online) leden 2022 1 7   2 000  
 Tvorba www stránek (klasické HTML+kaskádové styly)  duben 2022 3 21 12 4 200 2 100 2 dny výuka, 1 den cvičení
 HTML5+CSS3 V.22 1 7 5 1 400 700
 Bootstrap (responzivní design) od 5.11. 3 21 10 4 200 1 400 2 dny výuka, 1 den cvičení
 JavaScript od 18.11. 3 21 7 4 200 1 500 2 dny výuka, 1 den cvičení
 JQuery (framework pod JavaScriptem)   1 7   1 400 700
 React (framework pod JavaScriptem) 29.11. 1 7 5 1 400 700

 Kancelářské aplikace         prezenční / online videokurz
 MS Teams - nástroj na distanční výuku (jen online)   1 4   950   online 9:00 do 12:00
 Operační systém Windows (základy práce s PC)       185min   zdarma
 Správa souborů (Průzkumník)       120min   250
 Textový editor MS Word pro začátečníky   2 14 290min 1 950 600 online 9:00-15:30
 Tabulkový procesor MS Excel pro zač.   2 14 280min 2 400 600 online 9:00-15:30
 Tabulkový procesor MS Excel pro začátečníky odpolední   3 14 280min 2 400   online 16:00-19:30
 Word pro pokročilé   2 14 185min 2 400 600 online 9:00-15:30
 Excel pro pokročilé   2 14 200min 2 800 600 online 9:00-15:30
 Excel pro pokročilé odpolední 3 14 200min 2 800   online 16:00-19:30
 MS PowerPoint: tvorba prezentací   (dle osnov ECDL, modul 6)   2 13 5 hod 1 500 600 9:00-15:30 nebo 16:00-19:30
  termín prezenčního/online kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
 Grafika, digitální fotografie         prezenční videokurz
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)    3 13 8 1 500 700 8:00-14:30 nebo 15:00-18:15
 CorelDraw 2019 (vektorová grafika)    3 13 8 1 500 700 8:00-14:30 nebo 15:00-18:15
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1 500 500 8:00-14:30 nebo 15:00-18:15
 Nájem učebny (klimatizované)     bez DPH vč.DPH  
 celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     1 900   2 299  
 celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů     1 150   1 392