VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačové kurzy - ceník

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (neplatí pro rekvalifikační a online kurzy).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

kurzy jsou akreditovány v systému DVPP termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Dlouhodobé/Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30         prezenční online trvání prezenčně:
RK Správa sítí (WindSrv+Linux+Cisco, viz níže) od 10.9.   367 63 42,300   4 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 10.9.   367 63 28,200   4 měsíce
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP od listopadu   196 48 22,590 15,000 2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od listopadu   196 48 15,060   2 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco) od 10.9.   171 15 19,710   8 týdnů
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 10.9.   171 15 13,140   8 týdnů
Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od 10.9. 12 91 15 11,500 7,000 6 týdnů (12 lekcí)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 10.9. 12 91 15 7,000   6 týdnů (12 lekcí)
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování od cca 26.8.   288 50 38,850   Obsazeno
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od cca 26.8.   288 50 25,920   Obsazeno
Rekvalifikační kurz Objektově orientované programování od cca 29.10.   288 50 38,850   4 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od cca 29.10.   288 50 25,920   4 měsíce
RK Objektově orientované programování (bez www.) od cca 26.8.   231 31 31,180   2,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od cca 26.8.   231 31 20,790   2,5 měsíce
RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL,SEO) od listopadu 17 121 51 16,500 8,000 5 týdnů (17 lekcí)
         RK Programátor www: cena pro nezam. evidované na ÚP od listopadu 17 121 51 11,000   5 týdnů (17 lekcí)
Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční online
Přípravný kurz k RK Správa Windows Serveru (videokurz)   18   18   2600 nezam. evid. na ÚP 1300,-
Přípravný kurz k RK Správa Linux Serveru (videokurz)   7   7   1400 nezam. evid. na ÚP 700,-
Přípravný kurz k RK Programování (videokurz) - základy VB,C#,Java   23   23   4000 nezam. evid. na ÚP 2000,-
 Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů říjen 2 14 10 2,500 2,000
 Windows Server - Správa prostředí  říjen 2 14 6 2,500 2,000
 Windows Server - Síťové služby (příprava na test MCP) říjen 7 44 15 8,800 5,000
 Windows Server - Active Directory+politika skupin (přípr.na MCP) říjen 3 21 4.5 4,200 2,000
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (příprava na zk. MCP) říjen 4 28 8 5,600 3,500
 Windows Server - novinky verzí 2012/2016 listopad 3 21 4 4,200 2,000
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell listopad 2 14 ? 2,800 v přípravě
 Windows Server - virtualizace Hyper-V listopad 1 8 0 2,000 v přípravě
 Windows Server - správa MS SQL Serveru   1 7 0 1,400  
 Virtualizace VMware říjen 2 16 0 3,200  
 Linux pro uživatele 10.9. 1 8   1,600  
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) září 9 63 0 9,000  
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)       prezenční online
 Visual Basic pro začátečníky (Visual Studio .Net) průběžně     14   2,000
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) od 26.8. 5 32 24 6,400 3,200
 Jazyk C# pro začátečníky průběžně     5   1,500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# září 7 49 19 9,800 4,900
 Jazyk C# pro pokročilé říjen 8 56   9,900   3 týdny
 Jazyk Java pro pokročilé říjen 4 32   6,400  
 Databázový systém MS Access (tvorba SQL dotazů) září 3 21 16 3,000 1,500
 Databázový systém MS Access pro pokročilé +programátory  září 3 18   2,500  
 Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)  listopad 3 18 12 3,600 1,800
 JavaScript listopad 2 14 7 2,800 1,400
 Programovací jazyk PHP+MySQL listopad 3 21   4,200  
Jazyk C - videokurz průběžně     11   500
Kancelářské aplikace         prezenční online
Operační systém Windows (základy práce s PC)       4   zdarma
Správa souborů (Průzkumník)                      (dle osnov ECDL, modul 2)       3   250
 Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)      13 8 1,300 700
 Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4)     13 8 1,500 700
 Excel pro pokročilé     13 6 1,500 700
 Word pro pokročilé      13 5 1,800 700
MS PowerPoint: tvorba prezentací   (dle osnov ECDL, modul 6)     13 5 1,500 700
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Grafika, digitální fotografie         prezenční online
 Základy práce s digitální fotografií     13 4 1,400 500
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)      13 8 1,500 700
 Corel Draw (vektorová grafika)      13 8 1,500 700
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1,500 500
Kurzy pro začátečníky a seniory - jen prezenční         prezenční   Pozn.: v kurzech pro seniory
 Základy obsluhy osob. počítače (oper. systém Windows)   1 6   zdarma   je sledování videa prezenční
 Obsluha osob. počítače (Word, Internet, pošta) cena pro seniory   5 20 10 1,000   (tedy na učebně)
 Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta)   5 20 10 2,000  
 Průzkumník (správa souborů) cena pro seniory   2 8 4 500  
 Průzkumník (správa souborů)   2 8 4 1,000  
 Základy práce s digitální fotografií (cena pro seniory)   3 12 6 700  
 Základy práce s digitální fotografií   3 12 6 1,400  
Nájem učebny (klimatizované)     bez DPH vč.DPH  
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     1,900   2,299  
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů     1,150   1,392  
Při vícedenním nájmu sleva