VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Počítačové kurzy - ceník

Slevy:
2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (neplatí pro rekvalifikační a online kurzy).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 % (není-li uvedeno jinak).
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10%
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).

Pro účely vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání jsme osvobozeni od DPH.

kurzy jsou akreditovány v systému DVPP termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Dlouhodobé/Rekvalifikační kurzy (RK) 8:00-14:30         prezenční online trvání prezenčně:
RK Správa sítě MS Windows Server 2016, příprava na testy MCP od dubna   185 48 22 520 13 500 2 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od dubna   185 48 14 230   2 měsíce
RK Technik výpočetních systémů (Linux+Cisco) od června   156 15 19 190   1,5 měsíce
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od června   156 15 11 980   1,5 měsíce
Rekvalifikační kurz Správce serveru Linux od 26.2. 12 84 15 11 500 7 000 měsíc (12 lekcí)
         cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od 26.2. 12 84 15 7 000   měsíc (12 lekcí)
RK Objektově orientované programování (C#, Java, databáze...) od dubna   217 31 29 900   2,5 měsíce
         RK OOP: cena pro nezaměstnané evidované na ÚP od dubna   217 31 19 530   2,5 měsíce
RK Programátor www aplikací (html, javaScript, PHP, MySQL,SEO) od června 17 121 51 18 000 8 000 měsíc (17 lekcí)
         RK Programátor www: cena pro nezam. evidované na ÚP od června 17 121 51 11 000   měsíc (17 lekcí)
Jednotlivé kurzy správy sítě (8:00-14:30)         prezenční online
 Windows Server - Správa kont, lokálních politik a souborů duben 2 14 10 2 500 2 000
 Windows Server - Správa prostředí  duben 2 14 6 2 500 2 000
 Windows Server - Síťové služby (příprava na test MCP) duben 7 44 15 8 800 5 000
 Windows Server - Active Directory+politika skupin (přípr.na MCP) květen 3 21 4,5 4 200 2 000
 Windows Server - Bezpečnost+ochrana dat (příprava na zk. MCP) květen 4 28 8 5 600 3 500
 Windows Server - novinky verzí 2012/2016   3 21 4 4 200 2 000
 Windows Server - skriptování v jazyce PowerShell   2 14 0 2 000  
 Windows Server - virtualizace Hyper-V   1 8 0 2 000  
 Virtualizace VMware březen 2 16 0 3 200  
 Linux pro uživatele 26.2. 1 8   1 600  
 Budování+konfigurace sítí (Cisco) červen 7 42 0 8 400  
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Jednotlivé kurzy programování (vývojové nástroje) a databáze (8:00-14:30)       prezenční online
 Visual Basic pro pokročilé  (Visual Studio .Net) duben 5 32 24 6 400 3 200
 Jazyk C# pro začátečníky průběžně     5   1 500 nezam. evid. na ÚP 750,-
 Objektově orientované programování v jazyce C# duben 7 49 19 9 800 4 900
 Jazyk C# pro pokročilé květen 8 56   9 900   3 týdny
 Jazyk Java pro pokročilé květen 4 32   6 400  
 Databázový systém MS Access červen 3 21 16 3 000 1 500
 Databázový systém MS Access pro pokročilé +programátory  únor  3 18   2 500  
 Tvorba www stránek (vč. kaskádových stylů)  červen 2 14 12 2 400 1 000
 JavaScript 13.2. 1 7 7 1 400 700
 Programovací jazyk PHP+MySQL od 27.2. 3 21   4 200  
Jazyk C - videokurz       11   500
Kancelářské aplikace         prezenční online
Operační systém Windows (základy práce s PC)       4   zdarma
Správa souborů (Průzkumník)                      (dle osnov ECDL, modul 2)       3   250
 Textový editor MS Word  (dle osnov ECDL, modul 3)      13 8 1 300 700
 Tabulkový procesor MS Excel  (dle osnov ECDL, modul 4)     13 8 1 500 700
Rekval. kurz Zákl. obsluhy osob. počítače dle osnov ECDL-START odpolední (Win+Wo+Ex+Int+Outlook) příprava na ECDL (cena bez zk.ECDL)   12 46 29 4 800   1x týdně
 Excel pro pokročilé     13 6 1 500 700
 Word pro pokročilé      13 5 1 800 700
MS PowerPoint: tvorba prezentací   (dle osnov ECDL, modul 6)     13 5 1 500 700
  termín prezenčního kurzu dní vyuč. hod. výuky vyuč. hod. videa cena (osvob. od DPH) cena (osvob. od DPH)
Grafika, digitální fotografie         prezenční online
 Základy práce s digitální fotografií     13 4 1 400 500
 Adobe PhotoShop (bodová grafika, úprava digitální fotografie)  15.2.+22.2.+1.3.   13 8 1 500 700
 Corel Draw (vektorová grafika)      13 8 1 500 700
 Střih videa v programu Pinnacle     13 3 1 500 500
Rekvalifikační kurz Grafika a dig. Fotografie (Průzkumník+Práce s dig. foto.+CorelDraw + Photoshop+zkoušky)     40 23 5 600  
Kurzy pro začátečníky a seniory - jen prezenční         prezenční   Pozn.: v kurzech pro seniory
 Základy obsluhy osob. počítače (oper. systém Windows)   1 6   zdarma   je sledování videa prezenční
 Obsluha osob. počítače (Word, Internet, pošta) cena pro seniory   5 20 10 1 000   (tedy na učebně)
 Obsluha osob. počítače (Text.editor Word, Internet, pošta)   5 20 10 2 000  
 Průzkumník (správa souborů) cena pro seniory   2 8 4 500  
 Průzkumník (správa souborů)   2 8 4 1 000  
 Základy práce s digitální fotografií (cena pro seniory)   3 12 6 700  
 Základy práce s digitální fotografií   3 12 6 1 400  
Nájem učebny (klimatizované)     bez DPH vč.DPH  
celodenní (počítačová učebna) až 19+1 PC, dataprojektor, káva,čaj     1 900   2 299  
celodenní (učebna bez počítačů, stoly s libovolným uspořádáním): až 15 míst, dataprojektor, PC, tabule, káva, čaj, možnost obědů     1 150   1 392  
Při vícedenním nájmu sleva