Budování a konfigurace sítí (CISCO)

Tento kurz je vhodný zejména pro pracovníky, kteří se mají podílet na konfiguraci aktivních sí»ových prvků. Větąina výuky probíhá ve specializované učebně Cisco Academy s aktivními prvky, kde je hlavní důraz kladen na praktické zvládnutí konfigurací. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Doporučuje se povědomí o některém sí»ovém oper. systému (Unix, Linux, Windows Server).
 

SW, (konfigurace CISCO IOS)                          Obsah                                        HW

 Konektorování  Metody přístupu na sí»
 Přepínače (switch)  Typy kabelů: koaxiální a optický kabel, kroucená dvojlinka, bezdrátový spoj, svařování optického kabelu
 Routery (směrovače)  Sí»ové karty.
 Spojení přepínačů s routery  Topologie sítí: sběrnicová, kruhová, hvězdicová.
 Firewall, NAT  Model ISO/OSI a jeho aplikace v protokolovém stohu.
 Vlan  Aktivní prvky: zesilovač, převodník, hub, most, router, brána, přepínač, transceiver.
 Konfigurace a přidělení IP adresy portům  Struktura paketů v Ethernetu, NetWare, IP, TCP, komunikační protokoly. Monitorování sítí. Orientace v prostředí heterogenních sítí.
 WIFI  Standardy sí»ového hardware: ARCnet, Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, ATM.
 Tvorba statické routovací tabulky
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript