Budování a konfigurace sítí (CISCO)

Tento kurz je vhodný zejména pro pracovníky, kteří se mají podílet na konfiguraci aktivních sí»ových prvků. Větąina výuky probíhá ve specializované učebně Cisco Academy s aktivními prvky, kde je hlavní důraz kladen na praktické zvládnutí konfigurací. V ceně kurzu je příručka.
 

Výchozí znalosti

Doporučuje se povědomí o některém sí»ovém oper. systému (Unix, Linux, Windows Server).
 

Obsah

 Konektorování  Spojení přepínačů s routery
 Přepínače (switch)  Firewall, NAT
 Vlan  Wi-Fi,
 Routery (směrovače)  Konfigurace a přidělení IP adresy portům
 Tvorba statické routovací tabulky
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript