RK OOP (většinu bloků možno absolvovat formou e-learningu)
Náplň kurzu Objektově orientované programování:

Celý rekvalifikační kurz Objektově orientované programování (vč. www) má dvě části, které jsou také samostatnými rekvalifikačními kurzy (RK):

- RK Objektově or. programování (bez www), je zaměřený na OOP v C# a v Javě a na databáze (SQL dotazy)
- RK Programování www aplikací, který obsahuje bloky html, css, JavaScript, PHP+MySQL, SQL dotazy (a navíc proti souhrnnému kurzu má PPC, SEO a PhotoShop).

Tyto dvě části jsou poměrně samostatné (společný mají jen blok tvorby SQL dotazů), lze je proto studovat v libovolném pořadí. Kurzy pořádáme tak, že se tyto bloky neustále střídají. Takže zájemce, který nestihne naskočit do kurzu od bloku OOP v C# a Javě, může začít o dva měsíce později webovou částí a poté absolvovat C# a Javu. A naopak.

  OOP  OOP bez WWW   WWW
  Blok:   Dní:   hodin:   hodin:   hodin:
  Programovací jazyk Visual Basic (VB) 4 30 30
  Objektově orientované programování v jazyce C# 7 47 47
  C# pro pokročilé 8 56 56
  Java pro pokročilé 4 28 28
  MS Access - tvorba SQL dotazů 3 21 21 21
  MS Access - programování pod VB 2 14 14
  Oracle - SQL dotazy (v tom hodina MS SQL) 3 21 21 14
  programování v Oracle + MS SQL 1 7 7
  Tvorba webových stránek - jazyk html + kaskádové styly (CSS) 3 18 18
  Tvorba webových stránek - skriptovací jazyk JavaScript 2 14 14
  Tvorba webových stránek - celodenní cvičení html + JavaScript 1 7 7
  Tvorba webových stránek - PHP + MySQL 3 21 21
  Tvorba webových stránek - celodenní cvičení PHP + MySQL 1 4 4
  SEO + responsive design + PPC 1 7
  Adobe Photoshop 3 14
  Zkoušky 7 7 1
  CELKEM HODIN: 288 223 121
  CELKEM VÝUKOVÝCH DNÍ: 41 31 19

Pozor, skutečný počet hodin, který strávíte kurzem, je díky měsíční přípravě před kurzem a domácí práci s videi během kurzu nejméně trojnásobný.

Kurz lze absolvovat jako tzv. rekvalifikaci zvolenou. ÚP hradí cenu za rekvalifikaci, ale již nehradí cestovné a ubytování a neposkytuje podporu při rekvalifikaci (což ale nemá žádný vliv na podporu v nezaměstnanosti).

Kurz je velmi intenzivní. Naštěstí však toto tempo na rozdíl od VŠ studia stačí vydržet výrazně kratší dobu. Je třeba počítat s tím, že se kurz nedá kombinovat s nějakým časově náročnějším koníčkem nebo jiným studiem či domácími povinnostmi (např. úpravami bytu). A také kombinaci se zaměstnáním zvládnou jen nemnozí a proto je třeba o to lépe být na kurz připraven.

Pozn.: zájemci ze vzdálenějších lokalit mohou využít podnájem. Sdílený pokoj v Porubě stojí cca 2 500 Kč a samostatný 3 000 Kč. Doporučujeme web eSpolubydleni.cz.

Pro koho je vhodný rekvalifikační kurz Objektově orientované programování?

Pak je pro vás tento kurz správná volba.

Případně je kurz vhodný i pro ty, kteří nezvládli studium informatiky na VŠ a hledají jinou cestu, jak se do oboru dostat. Nebo pro ty, kteří se chtějí na studium informatiky dobře připravit.

Akreditace:

VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky

Po prvním kontaktu umožníme zájemci zdarma a nezávazně shlédnout pomocí videa výuku Visual Basic. Jedná se o video natočené technologií MediaSite, kde v malém okénku je běžnou kamerou snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Sledování nahrávky pak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět.
Absolventi přípravného kurzu pak složí zkoušky z probrané látky a tím se kvalifikují pro vlastní rekvalifikační kurz Objektově orientované programování. Takže odborná zkouška je až po probrání příslušné látky v přípravném kurzu. Díky přípravnému kurzu je tedy možné zvládnout vstupní testy i pro zájemce s nulovými vstupními znalostmi z programování.
Přípravný kurz je celý k dispozici na videu na Internetu, je možné jej tedy začít studovat kdykoliv (takže není nutné čekat půl roku do začátku dalšího kurzu).

Jak dlouho trvá přípravný kurz?

Záleží na výchozích znalostech a na tom, kolik času je možné na přípravu uvolnit. Dlouhodobá zkušenost je taková, že cca čtvrtina nejrychlejších zvládne přípravný kurz do dvou měsíců, ostatní za čtvrt roku.

Info pro ty, kteří budou žádat o hrazení kurzu Úřadem práce: Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před kurzem (v té době je již nutné mít hotový alespoň první vstupní test).

Předchozí text možná vzbuzuje dojem, že kurz zvládnou jen neobvykle talentovaní účastníci. Není tomu tak. Navíc díky podpůrnému videokurzu zvládají studium i lidé, kterým vysoké tempo výuky moc nevyhovuje: prostě se díky videu na výuku o to více připraví a potom tempo stíhají. A video si každý může probírat svým tempem.

A poznámka na závěr: Tyto kurzy provádíme (původně výlučně pro Úřad práce Ostrava) od roku 1991.

V ceně kurzu jsou skripta k jednotlivým částem kurzu.

Pro zajímavost, existuje léty ověřený postup, jak se do kurzu nedostat: zde