RK OOP (bloky C#, Java, HTML, CSS, JavaScript možno absolvovat formou e-learningu)
Pro koho je vhodný rekvalifikační kurz Objektově orientované programování? Pak je pro vás tento kurz správná volba.

Případně je kurz vhodný i pro ty, kteří nezvládli studium informatiky na VŠ a hledají jinou cestu, jak se do oboru dostat. Nebo pro ty, kteří se chtějí na studium informatiky dobře připravit.

Akreditace:
VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Náplň kurzu Objektově orientované programování:

  Blok:   Hodin:   Dní:
  Programovací jazyk Visual Basic (VB) 30 4
  Objektově orientované programování v jazyce C# 47 7
  C# pro pokročilé 56 8
  Java pro pokročilé 28 4
  MS Access - tvorba SQL dotazů 21 3
  MS Access - programování pod VB 14 2
  Oracle - SQL dotazy (v tom hodina MS SQL) 14 2
  programování v Oracle + MS SQL 7 1
  Tvorba webových stránek - jazyk html + kaskádové styly (CSS) 18 3
  Tvorba webových stránek - skriptovací jazyk JavaScript 14 2
  Tvorba webových stránek - celodenní cvičení html + JavaScript 7 1
  Tvorba webových stránek - PHP + MySQL 21 3
  Tvorba webových stránek - celodenní cvičení PHP + MySQL 4 1
  Zkoušky 7  
  CELKEM: 288 41

Kurz lze studovat rovněž ve variantě bez bloků týkajících se tvorby WWW stránek (viz následující tabulka), nebo jako rekvalifikační kurz Programátor WWW aplikací

  Blok:   Hodin:   Dní:
  Programovací jazyk Visual Basic (VB) 30 4
  Objektově orientované programování v jazyce C# 47 7
  C# pro pokročilé 56 8
  jazyk Java 28 4
  MS Access - tvorba SQL dotazů 21 3
  MS Access - programování pod VB 14 2
  úvod do databází Oracle 14 2
  programování v Oracle + MS SQL 7 1
  Zkoušky 6  
  CELKEM: 223 31

Pozor, skutečný počet hodin, který strávíte kurzem, je díky měsíční přípravě před kurzem a domácí práci s videi během kurzu nejméně trojnásobný.

Kurz lze absolvovat jako tzv. rekvalifikaci zvolenou. ÚP hradí cenu za rekvalifikaci, ale již nehradí cestovné a ubytování a neposkytuje podporu při rekvalifikaci (což ale nemá žádný vliv na podporu v nezaměstnanosti). Úřady práce vědí, že žadatelé o tento kurz už museli splnit náročné testy, a proto téměř vždy rekvalifikaci schválí.

Kurz je velmi intenzivní. Naštěstí však toto tempo na rozdíl od VŠ studia stačí vydržet výrazně kratší dobu. Je třeba počítat s tím, že se kurz nedá kombinovat s nějakým časově náročnějším koníčkem nebo jiným studiem či domácími povinnostmi (např. úpravami bytu). A také kombinaci se zaměstnáním zvládnou jen nemnozí a proto je třeba o to lépe být na kurz připraven.

Pozn.: zájemci ze vzdálenějších lokalit mohou využít podnájem. Sdílený pokoj v Porubě stojí cca 2 500 Kč a samostatný 3 000 Kč. Doporučujeme web eSpolubydleni.cz.

Šance na zaměstnání absolventů kurzu

...je vysoká. Z obou posledních kurzů (psáno v květnu 2017) bylo zaměstnáno po deseti absolventech jako programátoři Javy nebo C# (.Net developer). A to až na jednoho všichni v rozmezí jen pár týdnů od konce kurzu.
Výukou náš zájem o účastníky nekončí. Snažíme se využívat všechny naše kontakty a pomáháme i v získávání zaměstnání. Na konci kurzu k nám zveme personalisty největších IT firem. Sledujte sekci Aktuality v pravé části naší úvodní webové stránky. Uvádíme tam případy, kdy někdo získal práci na základě námi poskytnutého kontaktu. Například firmy, které jsou spokojené s nějakým naším absolventem, nás kontaktují v případě hledání dalšího pracovníka. My pak tuto poptávku rozesíláme všem dosud nezaměstnaným absolventům.
Poslední běh RK OOP (programování) navštívili personalisté firem Tieto, Kvados, Tint, SDC, RTS, NetDirect a CGI. Většina z nich zde dva až tři programátory vytěžila. A Tieto pořádá pro absolventy navazující čtyřdenní kurz Javy.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky

Po prvním kontaktu umožníme zájemci zdarma a nezávazně shlédnout pomocí videa výuku Visual Basic. Jedná se o video natočené technologií MediaSite, kde v malém okénku je běžnou kamerou snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Sledování nahrávky pak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět.
Absolventi přípravného kurzu pak složí zkoušky z probrané látky a tím se kvalifikují pro vlastní rekvalifikační kurz Objektově orientované programování. Takže odborná zkouška je až po probrání příslušné látky v přípravném kurzu. Díky přípravnému kurzu je tedy možné zvládnout vstupní testy i pro zájemce s nulovými vstupními znalostmi z programování.
Přípravný kurz je celý k dispozici na videu na Internetu, je možné jej tedy začít studovat kdykoliv (takže není nutné čekat půl roku do začátku dalšího kurzu).

Jak dlouho trvá přípravný kurz?

Obvykle měsíc až dva, záleží na výchozích znalostech a na tom, kolik času je možné na přípravu uvolnit.

Info pro ty, kteří budou žádat o hrazení kurzu Úřadem práce: Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před kurzem (v té době je již nutné mít hotový alespoň první vstupní test).

Předchozí text možná vzbuzuje dojem, že kurz zvládnou jen neobvykle talentovaní účastníci. Není tomu tak. Navíc díky podpůrnému videokurzu zvládají studium i lidé, kterým vysoké tempo výuky moc nevyhovuje: prostě se díky videu na výuku o to více připraví a potom tempo stíhají. A video si každý může probírat svým tempem.

A poznámka na závěr: Tyto kurzy provádíme (původně výlučně pro Úřad práce Ostrava) od roku 1991.

V ceně kurzu jsou skripta k jednotlivým částem kurzu.

Pro zajímavost, existuje léty ověřený postup, jak se do kurzu nedostat: zde