Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

virtualiazce VMware

Kurz obsahuje teoretické základy i praktické ukázky práce s virtualizační technologií VMware. Seznámí účastníky konkrétně s těmito součástmi: vSphere 6.x Standard, ESXi a vCenter.

Výchozí znalosti
Účastníkovi kurzu by neměly být cizí pojmy jako virtualizace, virtuální počítač, doména, hostname, IP adresa, nastavení síťové karty.

Obsah kurzu
 Instalace Esxi serveru a VSphere
 Základní nastavení Esxi a VSphere
 Tvorba virtuálních mašin
 migrace, replikace VM
 Failover řešení
 Základní monitoring a troubleshooting