Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Cloudové služby - MS Azure

Tento kurz seznamuje s prostředím a základy administrace cloudového řešení od Microsoftu - Azure.

Výchozí znalosti
Účastníci kurzu by měli mít povědomí o virtualizaci a virtualizačních technologiích i základy správy OS (nejlépe) Windows Serveru.

Obsahy kurzů
 Co je cloud?
 Typy cloudových služeb
 Prostředí MS Azure
 Azure CLI, modul pro PowerShell
 práce s VM - tvorba, konfigurace, úpravy
 tvorba úložiště, tvorba webové aplikace
 Azure Active Directory
 Tvorba a řízení skupin
 Použití RBAC (Role-Based-Access-Control)
 Připojení a registrace zařízení do Azure AD
 Resource Groups
 Network Security Groups

Ukázka skript