MS PowerPoint, příprava na test ECDL

Programy pro tvorbu prezentací patří již neodmyslitelně mezi základní kancelářské aplikace. Během dvou výukových dní se naučíte prezentovat výsledky své práce, případně zefektivníte nabídku Vašich služeb a produktů.
 

Výchozí znalosti

Předpokládá se dobrá orientace v grafickém prostředí Windows, včetně práce se soubory a práce s textovým editorem.
 

Obsah

 Práce se snímky, vkládání snímků, změna pořadí snímků.  Multimediální prvky na snímku, zvuk a videosekvence
 Objekty na snímku, textová pole a jejich formátování, editace textových polí, přidávání a mazání, záhlaví a zápatí  Přechody snímků a možnosti animace jednotlivých typů objektů, časování
 Vkládání obrázků, kreslící funkce PowerPointu , pořadí a zarovnávání  Interaktivita prezentace, práce s tlačítky
 Tabulky a grafy, organizační schémata   Přehrávání prezentací
 Změna rozložení snímků, úpravy a tvorba šablon   Ukládání prezentace v nejrůznějších formátech
  Tiskové možnosti PowerPointu

Ukázka skript