Jazyk C# pro začátečníky

Jedná se o distanční kurz. V kurzu se pouľívá Visual Studio Express (platforma .Net).V ceně kurzu je příručka.

Obsah

 Prostředí IDE Visual C#  Matematické funkce
 Typy dat  Funkce pro práci s řetězci
 Přiřazovací příkaz  Programové struktury if, for, foreach, while, switch
 Výstup Write a WriteLine  Vytváření vlastních funkcí
 Vstup ReadLine  Práce se soubory
 Komentáře  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.
 Operátory.

Ukázka skript