Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Bližší informace k jednotlivým formám výuky


Součástí všech forem kurzu jsou skripta a studiově natočená YouTube videa s výkladem látky (jejich délka je v ceníku ve sloupci „vyuč. hod. videa“). Tyto materiály účastník získá aspoň dva týdny před kurzem. Ve výuce se pak již se zvládnutím těchto materiálů počítá, výklad se tedy neopakuje a především se cvičí. Aby účastníci získali dostatečnou praxi. Díky předchozí přípravě se nikdo ve výuce neztrácí.

Vlastní výuka pak probíhá tak, že část účastníků sedí na učebně (prezenční forma) a zbytek je v téže době (8:00-14:30) připojen přes Skype (online forma). S lektorem komunikují pomocí sluchátek a mikrofonu. Online forma je vhodná pro ty, kteří se v čase výuky mohou být u počítače, ale nemohou dojíždět. Tedy hlavně pro nezaměstnané ze vzdálených míst.

Skype nabízí možnost nahrávání. Nahrávky mohou pak účastníci využít, pokud se některé výuky nemohli účastnit nebo něčemu nerozuměli. Ale když už nahrávka existuje, tak ji mohou zhlédnout i lidé, kteří se prezenčního ani online kurzu nemohli účastnit (obvykle proto, že v době výuky pracují). Nahrávky mohou zhlédnout kdykoliv, nejsou vázáni na harmonogram výuky, studují vlastním tempem. Toto je tedy offline forma, účastníci slyší totéž, co prezenční či online účastníci. I počet hodin výuky je stejný (v ceníku sloupec „vyuč. hod. výuky“), i cena. S lektorem komunikují mailem a telefonicky. Menší část zkoušek je ale prezenční.

A co je zkrácená verze offline kurzu? To jsou prostě jen ony na začátku zmíněná videa s výkladem ve formátu YouTube. Od plného offline kurzu se tedy liší absencí Skype nahrávek z výuky. Látka se probere všechna, menší je však procvičení. Takže je to sice nouzová, ale přesto použitelná volba pro ty, pro které by plný offline kurz byl příliš drahý.

Důležitá poznámka: má-li distanční formu rekvalifikace financovat Úřad práce, musí být alespoň 30% výuky prezenční. Toto řešíme formou týdenního soustředění.