Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Bližší informace k jednotlivým typům výuky


Nejprve jedna důležitá poznámka k možnému financování kurzů Úřadem Práce. Ten hradí (po schválení) prezenční kurzy a online kurzy (alespoň 30% prezenčně), nikdy však videokurzy. A absolvování rekvalifikace nemá žádný vliv na pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Videokurz:
účastník dostane skripta, odkazy na videa a zadání samostatných cvičení (včetně řešení). Učí se svým vlastním tempem, může s lektorem konzultovat (mailem, výjimečně telefonicky). Vhodné pro každého, včetně pracujících, kteří se nemohou uvolnit na prezenční výuku ani na webinář (telekonferenci), které mají pevné termíny a čas výuky. Účastník se může dodatečně rozhodnout pokračovat prezenčním kurzem nebo webinářem.

Prezenční výuka:
v dostatečném předstihu před výukou dostane zájemce materiály (totožné s tím, co dostane účastník videokurzu). V prezenčním kurzu se s touto přípravou počítá, proto se méně vysvětluje a více procvičuje. Tedy absolvent prezenční výuky získá větší praxi než ten, kdo absolvuje jen videokurz.

Online webinář (telekonference):
zájemce také předem dostane výukové materiály. Účastní se téhož kurzu jako prezenční účastníci, ale sedí přitom doma. Lektor učí účastníky na učebně a současně vysílá pro účastníky webináře. Tedy termíny prezenčních kurzů a webinářů jsou totožné (i ceny). Pokud jsou součástí kurzu zkoušky (u rekvalifikačních kurzů), pak jsou zkoušky prezenční. Webinář je vhodný pro účastníky, kteří se na dny výuky mohou uvolnit, ale nemohou až k nám na kraj světa do Ostravy dojíždět.

Pozn.: Čím se naše videokurzy a webináře liší od množství jiných online kurzů? Největší bolestí online kurzů je to, že je málokdo dokončí. Zde s vámi ale bude komunikovat živý člověk, který se bude zajímat, kam jste došli, s čím máte problém, bude posílat řešení, navrhovat další postup. A na závěr si zvládnutí látky můžete ověřit zkouškou. Avšak ne nějakým automaticky vyhodnocovaným testem a-b-c-d, ale zkouškou (většinou praktickou), kterou opraví lektor.