Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

ceník - poskytované slevy


2 účastníci: 5 %, 3: 10 %, 4: 15 %, 5: 20 %
více dohodou (účastníci přihlášení současně, např. z jedné organizace, na kurzu ve stejném termínu).
Při objednávce druhého a dalších kurzů pro téhož účastníka je sleva 10 % (neplatí pro rekvalifikační kurzy).
Nezaměstnaní, senioři, studenti denního studia a ženy (muži) na RD mají slevu 50 % (neplatí pro rekvalifikační, online a video kurzy).
Zaměstnanci školství mají slevu 25 %.
Pro držitele Karty absolventa VŠB-TUO sleva 10% (nelze uplatnit na cenu pro nezaměstnané).
Opakování kurzu do jednoho roku je zdarma.
Pokud si někdo není jistý, zda je kurz pro něj vhodný, může první den prvního školení absolvovat zdarma (platí pro většinu třídenních a delších kurzů).