VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Statistika zaměstnanosti absolventů RK OOP

Začala volební kampaň a s ní přibyla stranám povinnost zřídit si transparentní volební účet. My jsme se tím nechali inspirovat a zřizujeme tedy transparentní průběžně aktualizovanou statistiku zaměstnávání absolventů rekvalifikačních kurzů. A protože se nás často lidé ptají, zda v jejich věku má smysl se rekvalifikovat, tak tu statistiku rozdělíme na skupinu do 49 let včetně a na 50+.

RK Programování končící v září 2016 (všichni do 45 let)
absolventů 12
z toho:
práci programátora získalo od 1.9.2016 8 7x Java, 1x C#
práci testera získal od 1.7.2017 1
od cca 1.1.2017 programátor PHP, Nette, JavaScript, Jquery 1
není zpráva o získání práce 2
RK Obj. orientované programování končící v březnu 2017
absolventů 50- 15
práci programátora získal od 15.2. či 1.3. 2 C#
práci programátora získalo od 1.4. 7 5x C#, 1x Java, 1x tester
smlouva hned, nástup od 1.7. (po výpovědní době) 1 C#
práci progr. získal od 1.9. (po výpovědní době) 1 Java
zůstávají na původním pracovišti 2
práci Java programátora získal 1.2.2018 1
Mateřská dovolená a pak RD 1
absolventů 50+ 1 dosud nezaměstnán
RK Obj. orientované programování končící 27.7. 2017
absolventů 50- 14
práci programátora získal od 1.8. či 1.9. 6 5x Java, 1x programátor databází
práci programátora získala od 1.10. 1 Java
práci testera získal od 26.9. 1
práci lektora programování získal od 1.12.2017 1
stáž od poloviny září 2 PHP programátor
zaměstnání v jiném oboru 1
dosud nezaměstnaní 1
mateřská dovolená 1
absolventů 50+ 1 dosud nezaměstnán