VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Statistika zaměstnanosti absolventů RK OOP

Začala volební kampaň a s ní přibyla stranám povinnost zřídit si transparentní volební účet. My jsme se tím nechali inspirovat a zřizujeme tedy transparentní průběžně aktualizovanou statistiku zaměstnávání absolventů rekvalifikačních kurzů. A protože se nás často lidé ptají, zda v jejich věku má smysl se rekvalifikovat, tak tu statistiku rozdělíme na skupinu do 49 let včetně a na 50+.

RK Programování končící v září 2016 (všichni do 45 let)
absolventů 12
z toho:
práci programátora získalo od 1.9.2016 8 7x Java, 1x C#
práci testera získal od 1.7.2017 1
od cca 1.1.2017 programátor PHP, Nette, JavaScript, Jquery 1
není zpráva o získání práce 2
RK Obj. orientované programování končící v březnu 2017
absolventů 16
práci programátora získal od 15.2. či 1.3. 2 C#
práci programátora získalo od 1.4. 7 5x C#, 1x Java, 1x tester
práci progr. získal od 1.7. (čekal na konec výpovědní doby) 1 C#
práci progr. získal od 1.9. (čekal na konec výpovědní doby) 1 Java
zůstávají na původním pracovišti 2
práci Delphi programátora získal 1.11. 1 55+, ZTP
od 1.2.2018 CGI Java Boot Camp 1
Mateřská dovolená a pak RD 1
RK Obj. orientované programování končící 27.7. 2017
(4 samoplátci, 4 horníci z Paskova hrazení LMC, 8 ÚP)
absolventů 50- 14
práci programátora získali od 1.8. či 1.9. 6 5x Java, 1x programátor databází
práci programátora získala od 1.10. 1 Java
práci SW testera získal od 26.9. 1
stáž od poloviny září 1 PHP programátor
stáž od 15.9., pak od 1.4.2018 zaměstnán jako SW tester 1
Od 1.12 lektor programování na VŠB-TUO 1
zaměstnání v jiném oboru 1
dosud nezaměstnaní 1
mateřská dovolená 1
absolventů 50+ 2 dosud nezaměstnáni
RK Obj. orientované programování který skončil v půlce března 2018
10 absolventů (3 samoplátci, 7 ÚP) 10
nastoupili 6 týdnů před koncem na CGI Java Boot Camp 4
od 1.4. SW tester 1
od 1.4. Java programátor 1
od 1.4. Robotic Process automation engineer 1
od 9.5. programátorka databází 1
dosud nezaměstnaní 2
RK Obj. orientované programování končící 7.8. 2018
15 absolventů (9 samoplátců, 6 ÚP) 15
od 1.9.2018 CGI Praha Java Boot Camp 1
od 1.8. nebo 1.9. Java programátor 3
od 1.9. C# web programátor 1
od 1. 6. SW tester 1
od 15.8. SW tester 1
od 1.9. programátorka v JavaScriptu (React) 1
od 1.9. IT konzultant 1
od 1.9. IT specialista (Java) 1
pokračuje v původní práci 1
od 8.10. SW tester 1
od 1. 11. JavaScript/ServiceNow Developer  1
zatím chodí po pohovorech 2
RK Programování končící v září 2016 (všichni do 45 let)
absolventů 12
z toho:
práci programátora získalo od 1.9.2016 8 7x Java, 1x C#
práci testera získal od 1.7.2017 1
od cca 1.1.2017 programátor PHP, Nette, JavaScript, Jquery 1
není zpráva o získání práce 2
RK Obj. orientované programování končící v březnu 2017
absolventů 16
práci programátora získal od 15.2. či 1.3. 2 C#
práci programátora získalo od 1.4. 7 5x C#, 1x Java, 1x tester
práci progr. získal od 1.7. (čekal na konec výpovědní doby) 1 C#
práci progr. získal od 1.9. (čekal na konec výpovědní doby) 1 Java
zůstávají na původním pracovišti 2
práci Delphi programátora získal 1.11. 1 55+, ZTP
od 1.2.2018 CGI Java Boot Camp 1
Mateřská dovolená a pak RD 1
RK Obj. orientované programování končící 27.7. 2017
(4 samoplátci, 4 horníci z Paskova hrazení LMC, 8 ÚP)
absolventů 50- 14
práci programátora získali od 1.8. či 1.9. 6 5x Java, 1x programátor databází
práci programátora získala od 1.10. 1 Java
práci SW testera získal od 26.9. 1
stáž od poloviny září 1 PHP programátor
stáž od 15.9., pak od 1.4.2018 zaměstnán jako SW tester 1
Od 1.12 lektor programování na VŠB-TUO 1
zaměstnání v jiném oboru 1
dosud nezaměstnaní 1
mateřská dovolená 1
absolventů 50+ 2 dosud nezaměstnáni
RK Obj. orientované programování který skončil v půlce března 2018
10 absolventů (3 samoplátci, 7 ÚP) 10
nastoupili 6 týdnů před koncem na CGI Java Boot Camp 4
od 1.4. SW tester 1
od 1.4. Java programátor 1
od 1.4. Robotic Process automation engineer 1
od 9.5. programátorka databází 1
dosud nezaměstnaní 2
RK Obj. orientované programování končící 7.8. 2018
15 absolventů (9 samoplátců, 6 ÚP) 15
od 1.9.2018 CGI Praha Java Boot Camp 1
od 1.8. nebo 1.9. Java programátor 3
od 1.9. C# web programátor 1
od 1. 6. SW tester 1
od 15.8. SW tester 1
od 1.9. programátorka v JavaScriptu (React) 1
od 1.9. IT konzultant 1
od 1.9. IT specialista (Java) 1
pokračuje v původní práci 1
od 8.10. SW tester 1
od 1. 11. JavaScript/ServiceNow Developer  1
zatím chodí po pohovorech 2