VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Statistika zaměstnanosti absolventů RK Správa sítí

Začala volební kampaň a s ní přibyla stranám povinnost zřídit si transparentní volební účet. My jsme se tím nechali inspirovat a zřizujeme tedy transparentní průběžně aktualizovanou statistiku zaměstnávání absolventů rekvalifikačních kurzů. A protože se nás často lidé ptají, zda v jejich věku má smysl se rekvalifikovat, tak tu statistiku rozdělíme na skupinu do 49 let včetně a na 50+.

RK Správa počítačových sítí končící 13.7. 2017
absolventů celkem 13
vysláno zaměstnavatelem 3
práci správce sítě získali od 1.6. nebo 1.7. 4 správa WinSrv, CRM, 2xsprávce SAP
práci správce sítě získali od 1.8. nebo 1.9. 4 správce WinSrv, Linux, 2x Cisco
práci správce sítě získala od 1.10. 1 asi Cisco
práci správce sítě získal od 2.1.2017. 1 správce Unix (Solaris)
RK Správa počítačových sítí končící 15.9. 2017
absolventů celkem 9
práci správce sítě získali od 1.9. nebo 1.10. 6
práci správce sítě získali od 1.2. 2018 2 kurz dělali při zaměstnání, čekají na konec výp. doby
pokračuje ve studiu VŠ 1