Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Přípravný videokurz k RK Programování

Skládá se z: Visual Basic, C#, Java a základy správy serveru (Windows, Linux.)
Mailem zašleme odkazy na výuková videa v celkové délce 28 vyuč. hodin, skripta a zadání cca šedesáti krátkých prográmků k procvičení probírané látky. Po vypracování pošleme řešení.


Obsah Visual Basic
 Vývojové prostředí Visual Basicu pod Visual studiem - tvorba solution, projektu a modulu, spuštění programu. Ladění programu (krokování).
 Datové typy (jednoduché a složené), proměnné, konstanty, deklarační a příkazová část programu. Práce s poli (jednorozměrnými i dvojrozměrnými).
 Jednoduché příkazy pro vstup a výstup dat (funkce MsgBox a InputBox), přiřazovací příkaz.
 Doporučené postupy správného programování.
 Strukturované příkazy: if-else, for - next, do - while, do - until, select case, vnořené smyčky. For Each, funkce If(podmínka, pravda, nepravda) - obdoba ternárního výrazu z jiných jazyků
 Operátory (aritmetické, logické, relační), komentáře.
 Matematické funkce, generování náhodných čísel, řetězcové funkce.
 Deklarace a volání vlastních funkcí a subrutin. Předávání parametrů hodnotou a odkazem. Podprogramy s vstupem či výstupem ve formě pole.
 Vypracování cca šedesáti krátkých programů a ověření jejich správnosti.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Obsah kurzu C#
 Prostředí IDE Visual C#
 Typy dat
 Přiřazovací příkaz
 ýstup Write a WriteLine
 Vstup ReadLine
 Komentáře
 Matematické funkce
 Funkce pro práci s řetězci
 Programové struktury if, for, foreach, while, switch
 Vytváření vlastních funkcí
 Operátory
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Obsah kurzu Java
 Uvádí se pouze rozdíly proti kurzu C#

Ukázka skript