Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

RK Správa serveru Linux

Tento kurz je možno studovat i dohromady s kurzem Budování a konfigurace sítí CISCO jako rekvalifikační kurz Technik výpočetních systémů. Případně je možno studovat komplexní RK Správa sítí (Linux+Cisco+Windows Server) .

Výchozí znalosti
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu Linux pro uživatele.

Obsah kurzu
 Instalace systému (ve výuce používáme distribuci Rocky Linux 9.3)
 Telnet, ftp, OpenSSH
 Správa uživatelů a skupin
 Práce s disky (fdisk, mount, konfigurační soubor fstab)
 Konfigurační soubory (pořadí startování systému, inittab, rc skripty, inetd, xinetd, MIME, Profily, Logovací soubory, moduly)
 Balení souborů (tar, gzip), instalace a odinstalace balíčků, utilita rpm, yum, update systému
 DNS Server
 LVM (správa disků)
 Poštovní server
 Utility TCP/IP (ifconfig, route, arp, ip, netstat, ping, traceroute, nslookup, host, dig, hostname, tcpdump)
 Konfigurace GRUBU
 Webmin
 Tiskárny
 Firewall iptables
 Samba
 NFS
 DHCP server
 www server Apache
 POP3, IMAP
 Rocky Linux 9.3 - Systemd
 Skriptování v BASH
  virtualizační nástroj Docker
  Zabezpečení Linux,LUKS, CA, Fail2ban, SELinux
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Blok: Hodin:
106
  • Celkem prezenčně/online
106
  • Videokurz s výkladem látky
26
  • Celkem
132
  • průměrná doba studia je nejméně dvojnásobkem přímé výuky, tedy přibližně
250

Kurz není vhodný pro ty, kteří věří tomu, že se od nuly lze správcem serveru stát snadno a rychle. Kdyby stačilo sto hodin učení, tak už jsou ajťáky všichni. Proto vám učení zabere mnohem více hodin, než je uvedeno v tabulce v řádku „Celkem“. To je jen délka videí a prezenční, online či offline výuky. Není v tom započítáno to, že videa budete muset co pár minut pozastavit, abyste si předváděný program sami odzkoušeli. K tomu bude třeba přečíst stovky stran výukových materiálů. Proto studiem strávíte nejméně dvojnásobek času (viz další řádek tabulky). A to není započten přípravný kurz. Odměnou za tu námahu je to, že tento čas už je dostačující k získání práce. Viz podrobná statistika zaměstnanosti našich absolventů (zde).

Čím se tyto kurzy liší od jiných IT rekvalifikací?


Akreditace rekvalifikačního kurzu: VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky Po prvním kontaktu umožníme zájemci zdarma a nezávazně shlédnout pomocí videa výuku základů správy serveru. Jedná se o video, kde v malém okénku je snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Tedy vše, co by viděl i prezenční účastník. Sledování nahrávky tak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět. Poskytneme také textové výukové materiály a zadání samostatných úkolů i s řešením.

Ukázka skript