Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

rocky linux Kurz Operační systém Linux pro uživatele - pouze videokurz

Absolventi kurzu se naučí pracovat v textovém režimu operačního systému Linux. Při výuce je využívána distribuce Rocky Linux 9.3. Po tomto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Linux - správa a Teorie a hardware počítačových sítí. V ceně kurzu je příručka..

Výchozí znalosti
žádné

Obsah kurzu
 Základní principy OS Unix, typy OS Unix.
 Přihlášení: passwd, who, w, adresářová struktura.
 Práce se soubory a, ls, cd, pwd, chmod, cp, mv, rm, rmdir, mkdir, ln, cat.
 Nápověda a prohlížení (more, pg, man).
 Regulární výrazy - pouze nejnutnější základy
 Spojování příkazů: standardní vstup a výstup a přesměrování, roury a kolony, podmíněné provádění příkazů.
 Přístup na server pomocí ssh, scp
 Filtry grep, sort, find, wc.
 Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF.

Ukázka skript