Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

RK Programátor www aplikací

Termín začátku rekvalifikace: Přípravný kurz je možno začít okamžitě. Po jeho absolvování a přijetí do rekvalifikace dostanete dopředu množství videí a učebních textů. Než je prostudujete, začne prezenční (či online) část rekvalifikace.
Náplň kurzu: více info

  Blok:   Hodin:   Dní:
  MS Access - tvorba SQL dotazů 21 3
  Oracle - SQL dotazy (v tom hodina MS SQL) 28 4
  Tvorba webových stránek vč. kaskádových stylů - jazyky HTML5 + CSS3 28 4
  Responzivní design (Bootstrap) 14 2
  Tvorba webových stránek - skriptovací jazyk JavaScript + React 28 4
  Tvorba webových stránek - PHP + MySQL + Nette 17 3
  Procvičování - kontrola projektů 35 5
  Zkoušky 3 1
  Celkem prezenčně/online: 174 26
  Videokurz s výkladem látky: 35
  CELKEM: 209
  průměrná doba studia je nejméně dvojnásobkem přímé výuky, tedy přibližně 400


Kurz není vhodný pro ty, kteří věří tomu, že se od nuly lze programátorem stát snadno a rychle. Kdyby stačilo sto či dvě stě hodin učení, tak už jsou programátory všichni. Proto vám učení zabere mnohem více hodin, než je uvedeno v tabulce v řádku „Celkem“. To je jen délka videí a prezenční, online či offline výuky. Není v tom započítáno to, že videa budete muset co pár minut pozastavit, abyste si předváděný program sami odzkoušeli. K tomu bude třeba přečíst stovky stran výukových materiálů. A naprogramovat množství samostatných programů. Proto studiem strávíte nejméně dvojnásobek času (viz další řádek tabulky). A to není započten přípravný kurz. Odměnou za tu námahu je to, že tento čas už je dostačující k získání práce. Viz podrobná statistika zaměstnanosti našich absolventů (zde).

Čím se tyto kurzy liší od jiných IT rekvalifikací?


Akreditace rekvalifikačního kurzu: VŠB-TUO má fakultu elektrotechniky a informatiky. Kurz je tedy akreditován dle §108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky Po prvním kontaktu umožníme zájemci zdarma a nezávazně shlédnout pomocí videa výuku základů programování. Jedná se o video, kde v malém okénku je snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Tedy vše, co by viděl i prezenční účastník. Sledování nahrávky tak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět. Poskytneme také textové výukové materiály a zadání samostatných úkolů i s řešením.