Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Přihláška na kurzy

Přihlašování na naše kurzy je možné pouze na níže uvedených kontaktech(mailem nebo telefonicky). A to proto, že pro přihlášení na většinu kurzů (konkrétně na rekvalifikační kurzy) je nutné absolvovat nejprve přípravný online kurz a poté vstupní zkoušky. A obvykle k tomu mají zájemci ještě mnoho dotazů. Takže není vhodné automatizované přihlašování pomocí webového formuláře.

Pro krátkodobé kurzy (poč. grafika, kancelářské aplikace atd.) žádné vstupní testy nejsou, nicméně způsob přihlašování je stejný.
Místo konání, doprava, kontakt
Kontaktovat nás můžete na uvedených telefonních číslech nebo prostřednictvím mailu. Při mailové komunikaci zašlete prosím telefonní kontakt.

Kurzy probíhají v budově J VŠB-TU v Ostravě-Porubě (viz. mapka) v místnostech J403, J406 nebo J421 ve 4. patře. Kancelář se nachází v místnosti J405. Budova J je čtvercová 4-patrová budova, ležící vpravo od hlavní budovy A. Vchod je z hlavní budovy (rektorátu). K univerzitě je nejlepší přístup tramvajemi č. 3, 7, 8, 9, 10 a 17 (zastávka Rektorát VŠB).
 
Adresa: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  890 Centrum celoživotního vzdělávání
  17. listopadu 2172/15
  708 00 Ostrava - Poruba
kancelář: J405
tel.: +420 596 993 203
e-mail: petr.cervenkavsb.cz
facebook, linked-in: fb icon    linkedin icon
Personální obsazení
Vedoucí střediska Sekretariát Lektoři, správci sítě

Ing. Petr Červenka

Hana Egertová

Mgr. Michal Plánička

Jan Kopečný

Mgr. Jarmila Krupová
Čím se vyznačují naše kurzy?
 Dlouhou tradicí: od roku 1991 pořádáme rekvalifikační počítačové kurzy pro úřady práce, o dva roky později jsme nabídku rozšířili i pro veřejnost. Kurzy probíhají ráno i odpoledne ve čtyřech učebnách.
 O kvalitě výuky svědčí dlouhodobá organizace kurzů pro úřady práce.  Poskytujeme záruku za kvalitu našich kurzů. Pokud budete mít dojem, že jste látku dostatečně nezvládli, můžete kurz absolvovat do roka bezplatně ještě jednou.
 Po výuce mohou účastníci bez omezení podle zadání samostatně procvičovat, proto si odnesou nejen znalosti, ale i praktické dovednosti.
 Součástí kurzů jsou vlastní výukové materiály. Proč si neulehčíme práci a nepoužíváme raději knihy z nakladatelství? Protože knihy jsou pro účely kurzu příliš obsáhlé, obsahují informace pro začátečníky i pokročilé. Proto se málokdo večer po kurzu donutí knihu přečíst. Bez podpory textu pak ztrácí účastníci brzy orientaci.
 Kapitoly v našich textech jsou řazeny podle osnov a proto se texty používají během výuky jako pracovní sešity. V příručce jsou řešené úkoly (tzv. "kuchařky") a zadání pro samostatné procvičování. Příručky jsou v ceně kurzu.
 Všechny naše učebny jsou opatřeny výkonnou klimatizací. Nabízíme Vám obrázky našich učeben ("velká učebna" , "střední učebna" a "malá učebna") a naší školy.
 Ubytovací a stravovací možnosti přímo v prostorách univerzity.
 Široké zázemí univerzity nám umožňuje zajistit téměř jakýkoliv kurz podle přání, je možné i přizpůsobení termínů (včetně sobot a nedělí).
 Občerstvení (čaj a káva) v ceně kurzu.