Počítačové kurzy
od roku 1991

 petr.cervenka@vsb.cz
 +420 596 993 203

Xamarin - C# framework pro tvorbu mobilních aplikací

Kurz seznámí účastníky se základy C# frameworku pro tvorbu mobilních aplikací. V kurzu se seznámíte s tvorbou UI v Xamarin.Android, se zpracováním volání API a s prezentací získaných dat na frontendu.

Výchozí znalosti
Zájemce o kurz by měl umět C# OOP v rozsahu našeho pokročilého kurzu.

Obsah kurzu