VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203

Statistika zaměstnanosti

Začala volební kampaň a s ní přibyla stranám povinnost zřídit si transparentní volební účet. My jsme se tím nechali inspirovat a zřizujeme tedy transparentní průběžně aktualizovanou statistiku zaměstnávání absolventů rekvalifikačních kurzů. A protože se nás často lidé ptají, zda v jejich věku má smysl se rekvalifikovat, tak tu statistiku rozdělíme na skupinu do 49 let včetně a na 50+.

RK Programování končící v září 2016 (všichni do 45 let)
absolventů 12
z toho:
práci programátora získalo od 1.9. 8 7xJava, 1xC#
práci testera získal od 1.7.2017 1
není zpráva o získání práce 3
RK Obj. orientované programování končící v březnu 2017
absolventů 50- 15
práci programátora získal od 15.2. či 1.3. 2 C#
práci programátora získalo od 1.4. 7 5xC#, 1xJava, 1xtester
smlouva hned, nástup od 1.7. (po výpovědní době) 1 C#
práci progr. získal od 1.9. (po výpovědní době) 1 Java
zůstávají na původním pracovišti 2
dosud nezaměstnaný 1
Mateřská dovolená a pak RD 1
absolventů 50+ 1 dosud nezaměstnán
RK Obj. orientované programování končící 27.7. 2017
absolventů 50- 14
práci programátora získal od 1.8. či 1.9. 6 5xJava, 1xprogramátor databází
stáž od cca 1.10. 2 PHP programátor
zaměstnání v jiném oboru 1
dosud nezaměstnaní 4
mateřská dovolená 1
absolventů 50+ 1 stáž od cca 1.10.
RK Správa počítačových sítí končící 13.7. 2017
nezaměstnaných absolventů 10
práci správce sítě získali od 1.6. nebo 1.7. 4 správa WinSrv, CRM, 2xsprávce SAP
práci správce sítě získali od 1.8. nebo 1.9. 4 správce WinSrv, Linux, 2x Cisco
práci správce sítě získala od 1.10. 1 asi Cisco
dosud nezaměstnaný 1
RK Správa počítačových sítí končící 15.9. 2017
absolventů, kteří byli během kurzu nezaměstna 7
práci správce sítě získali od 1.9. nebo 1.10. 6
pokračuje ve studiu VŠ 1
absolventi, kteří kurz dělali při práci 3 dosud jsou v původní práci