VŠB - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Rozcestník pro kurzy Správy sítí


   Správa sítí kompletní (Windows Server, Linux Server, Cisco)   
Doba trvání kurzu 4,5 měsíce

Technik výpočetních systémů (Linux Server + Cisco)
Doba trvání kurzu 2 měsíce

        Správa sítí Windows Server        
Doba trvání kurzu 2,5 měsíce

 Správa sítí Linux Server 
Doba trvání kurzu 5 týdnů

On-line kurz

Informace společné pro všechny kurzy

Pro koho jsou vhodné tyto rekvalifikační kurzy?

  • Zjistili jste, že nebyl dobrý nápad studovat obor, který vás baví, ale není v něm uplatnění?
  • Zjistili jste, že nebyl dobrý nápad studovat obor, který vás nebavil, ale byl lehký?
  • Zjistili jste, že obor, který byl v době studia perspektivní, už perspektivní není?
  • Zjistili jste, že chcete kvalifikovanou práci, ale už nemáte čas studovat pět let jiný obor?
  • Jste ochotní zapomenout na to, jak se dnes na školách studuje, a věnovat studiu denně tolik času jako studenti medicíny?
Pak jsou pro vás tyto kurzy správná volba. Případně jsou kurzy vhodné i pro ty, kteří nezvládli studium informatiky na VŠ a hledají jinou cestu, jak se do oboru dostat. Nebo pro ty, kteří se chtějí na studium informatiky dobře připravit.

Všechny kurzy lze absolvovat jako tzv. rekvalifikaci zvolenou. ÚP hradí cenu za rekvalifikaci, ale již nehradí cestovné a ubytování a neposkytuje podporu při rekvalifikaci (což ale nemá žádný vliv na podporu v nezaměstnanosti). Úřady práce vědí, že žadatelé o tento kurz už museli splnit náročné testy, a proto téměř vždy rekvalifikaci schválí.

Kurzy jsou velmi intenzivní. Naštěstí však toto tempo na rozdíl od VŠ studia stačí vydržet výrazně kratší dobu. Je třeba počítat s tím, že se kurz nedá kombinovat s nějakým časově náročnějším koníčkem nebo jiným studiem či domácími povinnostmi (např. úpravami bytu). A také kombinaci se zaměstnáním zvládnou jen nemnozí a proto je třeba o to lépe být na kurzy připraven.

Pozn.: Zkrácené varianty rekvalifikace, tedy jen Windows Server nebo jen Cisco+Linux (Technik sítí) nebo jen samotný Linux k získání práce stačí, ale je potřeba počítat s tím, že se tím ztrácí pružnost na trhu práce. Protože někdy se nabízí více pozic na Linux či Unix a jindy zase na Windows Server. A některé inzeráty předpokládají znalost obou systémů.

Pozn.: zájemci ze vzdálenějších lokalit mohou využít podnájem. Sdílený pokoj v Porubě stojí cca 2 500 Kč a samostatný 3 000 Kč. Doporučujeme web eSpolubydleni.cz.

Šance na zaměstnání absolventů kurzu
...je vysoká. Jen ve firmě Tieto pracuje stopadesát absolventů našich kurzů (polovina roku 2017), a to na pozicích specialistů pro vzdálenou správu serverů a programátorů. Dlouhodobě v průměru 90 % absolventů získá krátce po kurzu práci správců sítě, ale dva kurzy z poslední doby dosáhly úspěšnosti 100 % (kurzy, které začaly v dubnu a v červenci 2016)
Výukou náš zájem o účastníky nekončí. Snažíme se využívat všechny naše kontakty a pomáháme i v získávání zaměstnání. Na konci kurzu k nám zveme personalisty největších IT firem. Sledujte sekci Aktuality v pravé části naší úvodní webové stránky. Uvádíme tam případy, kdy někdo získal práci na základě námi poskytnutého kontaktu. Například firmy, které jsou spokojené s nějakým naším absolventem, nás kontaktují v případě hledání dalšího pracovníka. My pak tuto poptávku rozesíláme všem dosud nezaměstnaným absolventům.

Přípravný kurz a vstupní zkoušky

Po prvním kontaktu umožníme zájemci (zdarma a nezávazně)shlédnout pomocí videa více než deset hodin výuky Windows Server. Jedná se o video natočené technologií MediaSite, kde v malém okénku je běžnou kamerou snímán vyučující a ve velkém okně je zobrazeno to, co se během výuky promítá na plátno. Sledování nahrávky pak není náhražkou, ale je kupodivu možná lepší než přímá účast na výuce. Je totiž možno nahrávku kdykoliv pozastavit nebo vrátit zpět. Krátké ukázky výuky (pro představu) najdete na našich webových stránkách http://kurzy.vsb.cz.
Absolventi přípravného kurzu pak složí zkoušky z probrané látky a tím se kvalifikují pro vlastní rekvalifikační kurz Správa sítí. Takže odborná zkouška je až po probrání příslušné látky v přípravném kurzu. Díky přípravnému kurzu je tedy možné zvládnout vstupní testy i pro zájemce s nulovými vstupními znalostmi ze správy sítě.

Přípravný kurz je celý k dispozici na videu na Internetu, je možné jej tedy začít studovat kdykoliv (takže není nutné čekat půl roku do začátku dalšího kurzu).


Jak dlouho trvá přípravný kurz?

Obvykle měsíc až dva, záleží na výchozích znalostech a na tom, kolik času je možné na přípravu uvolnit. V přípravném kurzu je k dispozici cca 14 hodin videa. Sledování videa je však nutno neustále pozastavovat a prakticky ověřovat na běžícím stroji. Případně konzultovat se skripty. Další týden zabere učení anglických slovíček.

Info pro ty, kteří budou žádat o hrazení kurzu Úřadem práce: Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před kurzem (a v té době je nutné mít hotov alespoň první vstupní test).

Předchozí text možná vzbuzuje dojem, že kurz zvládnou jen neobvykle talentovaní účastníci. Není tomu tak, blok správy sítě nevyžaduje žádný specifický talent. Navíc díky podpůrnému videokurzu zvládají studium i lidé, kterým vysoké tempo výuky moc nevyhovuje: prostě se díky videu na výuku o to více připraví a potom tempo stíhají. A video si každý muže probírat svým tempem.

A poznámka na závěr: Tyto kurzy provádíme (původně výlučně pro Úřad práce Ostrava) od roku 1991. Jedná se o jediný rekvalifikační kurz v republice, podávající takto ucelený přehled výpočetní techniky.

V ceně kurzu jsou skripta k jednotlivým částem kurzu.

Pro zajímavost, existuje léty ověřený postup, jak se do kurzu nedostat: zde

Můžete si také poslechnout rozhovor s vedoucím Ing. Červenkou:
Polar pořad Študuj u nás 2015
ČRo pořad Poradna 2015
ČRo reportáž z návštěvy u nás 2015
VŠB rozhovor u nás 2014
RTA reportáž 2006