V©B - Technická univerzita Ostrava

Počítačové kurzy od roku 1991
e-mail: petr.cervenka@vsb.cz,  tel.: 596 993 203Hardware sítí

Tento kurz je vhodný pro pracovníky, kteří se mají podílet na budování nebo roząiřování sítě. Zároveň kurz vyuľijí i ti, kteří přicházejí do styku s technickým zázemím sítě (a například někdy musí řeąit, proč sí» nechodí?). Během kurzu se nevyuľívají počítače. V ceně kurzu je příručka.
Na tento kurz navazuje kurz Budování a konfigurace sítě (CISCO)
 

Výchozí znalosti

Doporučuje se povědomí o některém sí»ovém oper. systému (Novell, Unix, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008).
 

Obsah

 Metody přístupu na sí»  Standardy sí»ového hardware: ARCnet, Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, ATM.
 Sí»ové karty.  Seznámení se strukturou sítě na V©B-TU.
 Topologie sítí: sběrnicová, kruhová, hvězdicová.  Typy kabelů: koaxiální a optický kabel, kroucená dvojlinka, bezdrátový spoj, svařování optického kabelu.
 Model ISO/OSI a jeho aplikace v protokolovém stohu.  Aktivní prvky: zesilovač, převodník, hub, most, router, brána, přepínač, transceiver.
 Struktura paketů v Ethernetu, NetWare, IP, TCP, komunikační protokoly. Monitorování sítí. Orientace v prostředí heterogenních sítí.  Detailní obsah ve formátu Detailní obsah kurzu v souboru PDF..

Ukázka skript